2020 metų IKI parduotuvių statybos projektų ekspertizės pk-PT-SS-20-0003

Information

2/21/2020 11:37 AM (GMT+01:00)
2/26/2020 10:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Palink UAB Palink UAB
Kristina Senkutė Kristina Senkutė
Lentvario g. 33
LT-02241 Vilnius
Lithuania
110193723

Closing date has passed.

Short description

UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą IKI  parduotuvių 2020 metų statybos projektų ekspertizių darbų įkainiams  ir kviečia teikti pasiūlymus.
Kainos turi būti pateiktos Eur  be PVM.
Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo  vieta Lentvario g. 33, Vilnius.
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020.01.20 per Mercell e-pirkimų sistemą.
Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis  į statybos projektų vadovą Leonard Sivinski  tel.+370 667 42511, el.paštas: leonard.sivinski@iki.lt
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Giedrę Česnulevičienę tel. +370 655 82875 , el.paštas: gice@mercell.com

PIRKIMO UŽDUOTIS 2020 METŲ IKI PARDUOTUVIŲ  STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZIŲ
       
       

Atlikti UAB “Palink” statomų, rekonstruojamų, kapitalinio remonto parduotuvių projektų ekspertizės ir dalinės projektų ekspertizės privalomas pagal Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 d. nurodytiems statiniams.
         Atliekant bendrąją (dalinę) projekto ekspertizę, tikrinama, ar projekto (projekto dalies) sprendiniai atitinka:
1. privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus;
2. esminius statinių reikalavimus, nustatytus Reglamente (ES) Nr. 305/2011 ir kitus statinio, jo inžinerinių sistemų, statybos sklypo tvarkymo reikalavimus;
3. statinių pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams reikalavimus (naujos statybos, rekonstravimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto atvejais);
4. Statybos įstatymo nustatytus trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus;
5. techninio projekto sprendinius (darbo projekto ekspertizės atveju);
6. projekto technologinės dalies projektuotojo parengtos ir statytojo patvirtintos užduoties reikalavimus;
7. projekto dalių sprendinių suderinamumo reikalavimus (bendrosios projekto ekspertizės atveju);
8. teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
9. minimalius pastatų energinio naudingumo reikalavimus.

 PROJEKTO DALYS
1 Bendroji dalis
2 Statinio architektūra
3 Sklypo planas
4 Statinio konstrukcijos
5 Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai
6 Lauko elektros tinklai
7 Gatvių apšvietimo tinklai
8 Lauko ryšiai
9 Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas
10 Šilumos tinklai
11 Šilumos gamyba
12 Vidaus vandentiekis ir nuotekos
13 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)
14 Elektrotechninė
15 Apsauginė signalizacija
16 Procesų valdymas ir automatizacija
17 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
18 Gaisrinė sauga
19 Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas
20 Susisiekimo dalis
21 Skaičiuojamoji dalis, kiekių žiniaraščiai

Pirkimo užduoties sudėtis ir apimtis gali būti tikslinama, įvertinus konkrečios parduotuvės statinio naudojimo paskirtį, nusidėvėjimą, statybos rūšį, sudėtingumą ir specifiką bei specialiuosus reikalavimus, kuriuos nustato kiti įstatymai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.
Planuojamų objektų bendras plotas ~nuo 800 m² iki 2000 m². Numatomų statyti/rekonstruoti 2020 metais skaičius -10 parduotuvių.
Kaina pateikiama visam parduotuvių skaičiui, išskiraint kainą už 1 (viena) ekspertizę.
Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką (nuo ekspertizės akto pasirašymo dienos). Jei statybą leidžiantis dokumentas per 3 metus po ekspertizės akto perdavimo statytojui (užsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertizė. Bendrosios ir dalinių projekto ekspertizių aktuose pateiktos privalomos pastabos turi būti motyvuotos, su nuorodomis į konkrečius statybos teisės aktus.
Bendrosios projekto ekspertizės aktas yra vienas iš dokumentų, pateikiamų statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
Rangovas darbus atlieka savo jėgomis ir darbo priemonėmis bei savo sąskaitą.
         
          Sutartis sudaroma vieneriems metams su galimybė pratęsti vieną kartą 12 (dvylika) mėnesių.Statybos skyriaus vadovas Leonard Sivinski  tel : 8667 42511
Leonard.sivinski@iki.lt
Files

Name Size
Pagrindinė informacija apie įmonę.xlsx 26 KB
Susitarimas del partnerio duomenų tvarkymo nuo 2018 05 25.docx 41 KB
Statybosstandartas.2017korek.pdf 4.70 MB
Projekto ekspertizės sutartis.doc 58 KB
Pirkimo apimtis statybos projektų ekpertizių.docx 33 KB
Pirkimo apimtis statybos projektų ekpertizių(3 etapas).docx 34 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway