19_6188 Kartlegging og analyse av postdoktorstillingen

Information

12/19/2019 2:42 PM (GMT+01:00)
1/30/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
1/23/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
1/30/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
Yes
No

Buyer

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
Per Brander Per Brander
Kirkegata 18
0153 OSLO
Norway
872417842

Closing date has passed.

Short description

Etter dagens regelverk for universitets- og høyskolesektoren er postdoktorstilling en åremålstilling begrenset til institusjoner som har rett til å tildele doktorgrad. Det kreves doktorgrad for ansettelse og hovedformålet med stillingen er å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kunnskapsdepartementet ønsker nå en kartlegging og analyse av bruken av postdoktorstillingen i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Oppdraget skal kartlegge og analysere betydningen av forskjeller mellom fagområder og institusjonstyper, med hovedvekt på universitets- og høyskolesektoren. Oppdraget skal også analysere betydningen av ulike kjennetegn ved postdoktorene, særlig betydningen av kjønn og utenlandsk bakgrunn.
 
 
 
 
 
 

Files (click on the file name to download)

Name Size
Konkurransegrunnlag Postdoktor (L)(1682735).pdf 109 KB
Standardavtalen_mbilag_KD140514.docx 73 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00