Ūdensapgādes tīklu izbūve Kārsavas pilsētā (pielikums)

Information

11/19/2019 12:52 PM (GMT+01:00)
12/9/2019 1:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS SIA KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS SIA
Vienības iela 53
LV-5717 Kārsava, Kārsavas novads
Latvia
56803002941

Short description

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

Reģ.Nr.56803002941,

juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, NUTS kods LV005,

e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.lv

tālrunis: 26426036

Iepirkuma identifikācijas numurs:

ID Nr.KN2019/05

Iepirkuma nosaukums:

“Ūdensapgādes tīklu izbūve Kārsavas pilsētā”

Līguma veids:

Būvdarbi

Iepirkuma nomenklatūra (CPV):

45230000-8 (darbi, kas saistīti ar ūdensapgādes cauruļvadiem), 45231400-9 (pilnīgas vai daļējas izbūves darbi vai inženiertehniskie darbi)

Iepirkuma procedūra:

Iepirkums saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja “Iepirkumu vadlīnijās Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”(24.10.2019.redakcija) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvājuma kopējo cenu (bez PVN).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019.gada 9.decembrim plkst.14:00. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pie lietvedes, Teātra ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novadā, LV-5717.

Informācija par iepirkuma  dokumentu pieejamību:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma  dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kārsavas novada pašvaldības tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/no iepirkuma  izsludināšanas brīža.

Jautājumi par nolikumu un iepirkumu iesniedzami rakstiskā veidā, nosūtot pa pastu uz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, Teātra iela 3, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, vai e-pastu: k_namsaimnieks@inbox.lv.

Ar iepirkuma procedūras dokumentiem uz vietas var iepazīties Teātra ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novadā, darba dienās no 8.00 līdz 16.30, apmeklējumu iepriekš saskaņojot ar valdes locekli par tālruni 28343926.

Files

Name Size
Copy-of-2_IZDALITS_ISBA_KARS_U1__La_Sp_Av-2.zip 13 KB
K-rsavas-namsaimnieks_Nolikums_2019_-densapg-de.doc 571 KB
05.11.2019_Pazi-ojums-par-iepirkumu-1.docx 16 KB
Atbildes-uz-jaut-jumiem2_KN_5.pdf 171 KB
Atbildes-uz-Pretendenta-jaut-jumiem1_KN_5.pdf 185 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway