Senamiesčio ūkis UAB: Palėpės patalpų valymo darbai, Aušros Vartų g. 27, Vilnius

Information

9/19/2019 2:25 PM (GMT+02:00)
9/26/2019 1:00 PM (GMT+02:00)
9/26/2019 1:00 PM (GMT+02:00)
9/26/2019 1:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Civinity įmonių grupė Civinity įmonių grupė
Povilas Lysiukas Povilas Lysiukas
Goštauto g. 40B
LT-03163 Vilnius
Lithuania
302247881

Closing date has passed.

Short description

KVIETIMAS DALYVAUTI ORGANIZUOJAMOJE KAINŲ APKLAUSOJE IR APKLAUSOS SĄLYGOS

2019-09-19
Vilnius

1.Užsakovas: UAB  “Senamiesčio ūkis“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius;
2.Objektas: Daugiabutis gyvenamasis pastatas Aušros Vartų g. 27, Vilniuje (bendro naudojimo palėpės patalpos)
3.Tiektinų paslaugų arba atliktinų darbų pobūdis:
3.1. Daugiabučio gyvenamojo namo, palėpės patalpų valymas (stambiagabaritės, mišrios buitinės, statybinės, medienos atliekos, baldai, stiklas ir šlako iki perdangos sijų kasimas, išnešimas ir utilizavimas pateikiant atliekų pridavimo deklaracijas. Darbų kiekiai priimami pagal faktą.
4.Dokumentai, kurių pagrindu skaičiuojama kaina:
4.1.Neeilinės apžiūros aktas.
5.Apklausos sąlygos:
5.1. Atsiskaitymo už atliktus darbus/suteiktas paslaugas terminas ne trumpesnis kaip 60  kalendorinių dienų, nenumatant avansinio mokėjimo.
6.Reikalavimai kainų apklausos dalyviams:
6.1. Dalyvaujantis juridinis asmuo turi būti įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka, nebūti bankrutavęs, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklos (dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisinį statusą, pateikiami užsakovui pareikalavus);
6.2. Dalyvio vykdomos veiklos pobūdis turi atitikti perkamą objektą (užsakovui pareikalavus, pateikiama patvirtinta steigimo dokumentų kopija);
6.3.Dalyvis privalo informuoti užsakovą, jeigu darbų vykdymui/paslaugų teikimui numatomi pasitelkti tretieji asmenys – numatoma sudaryti jungtinės veiklos/subrangos sutartis;
6.4.Dalyvis privalo patvirtinti, kad pasiūlymuose pateikti duomenys nėra konfidenciali informacija ir nesudarys tiekėjo komercinės paslapties.
7.Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos:
7.1. Vertinami dalyvių pasiūlymai, kurie atitinka kvietime nurodytas sąlygas;
7.2. Kainų apklausos reikalavimus atitinkantys pasiūlymai vertinami vadovaujantis kokybinių vertinimo kriterijų visuma, naudojat tokią kriterijų prioritetinę eilę:
7.2.1.Kaina 1m3/Eur su PVM;
7.2.2.Vertinami tik tie pasiūlymai, kurie atitinka 5 ir 6 punktų ir techninių sąlygų reikalavimus;
7.3. Užsakovas, siekdamas ekonomiškiausio rezultato, turi teisę derėtis su pasiūlymą pateikusiu dalyviu dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų.
8.Pasiūlymą pateikti iki 2019-09-26, 14:00 val.
9.Pasiūlymo pateikimo sąlygos ir būdas:
9.1 Pasiūlymas pateikiamas „Mercell“ informacinėje pirkimų sistemoje.
9.1.1 Kaina Eur su PVM už 1m3 aukščiau minėtų atliekų išvežimą, šlako kasimą, utilizavimą iš bendro naudojimo patalpų pateikiant utilizavimo deklaracijas.

10.Dėl išsamesnės informacijos kreiptis:
Statinio techninės priežiūros specialistas Povilas Lysiukas,
el.p. povilas.lysiukas@senamiescioukis.lt,
tel:. +370 656 96595


Pasiūlymų peržiūros procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų atstovai).

Dėl pagalbos naudojantis Mercell: Rita Kindurytė, riki@mercell.com, +370 655 82 875

Files

Name Size
2019-09-19 Aušros Vartų 27 palėpės valymo konkurso sąlygos.pdf 157 KB
SU-SAA-19-09-0081.pdf 203 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway