LIS 2010 Kolonistimulerende faktorer

Information

02 - Contract notice
Open procedure
9/12/2019 9:14 AM (GMT+02:00)
10/24/2019 12:00 PM (GMT+02:00)
10/14/2019 12:00 PM (GMT+02:00)
10/24/2019 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Carola Marie Sommevåg Carola Marie Sommevåg
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Short description

Oppdragsgiverne skal inngå rammeavtaler på farmasøytiske spesialpreparater som benevnes kolonistimulerende faktorer til systemisk bruk som benyttes i behandlingen av nøytropeni og redusert forekomst av febril nøytropeni hos voksne behandlet med cytotoksisk kjemoterapi (se vedlegg 3, virkestoffliste). Det totale avtaleomfang er anslått i maksimal AIP til ca. 140 millioner kroner per år basert på historisk forbruk (ca. 280 millioner kroner for avtaleperioden inkludert prolongering).For utfyllende informasjon om anskaffelsen se konkurransegrunnlag.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway