DĖL X646 PREKYBOS PASKIRTIES STATINIO, LIETUVININKŲ G. 58, ŠILUTĖJE DARBO PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES PAPILDOMOS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO (I etapas)

Information

7/12/2019 6:56 AM (GMT+02:00)
7/17/2019 10:55 PM (GMT+02:00)

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Valda Petraškaitė Valda Petraškaitė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

 
Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių projekto ekspertizės darbus
 
2019-07-11
 
DĖL DARBO PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES PAPILDOMOS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO.

Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti prekybos paskirties statinio MAXIMA X, Lietuvininkų g. 58, Šilutėje, kurio, bendras plotas apie 876 kv. m., darbo projekto konstrukcijų dalies projekto papildomos ekspertizės darbus. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudarytos darbo projekto konstrukcijų dalies projekto ekspertizės atlikimo sutarties pagrindu pirkti minėto statinio darbo projekto konstrukcijų dalies projekto ekspertizės atlikimo paslaugą.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą (I etapas) šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektų ekspertizę, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris).
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas (II etapas) turės būti pateiktas Bendrovei žemiau nustatyta tvarka. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
 • Pasiūlymas turi būti sudarytas griežtai laikantis prie šio rašto pridedamais priedais.
 • Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs darbų atlikimo terminai, darbo dienomis. Bet neilgiau kaip 20 darbo dienų.
 • Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos.
 • Ekspertizės negali atlikti bendrovė, tam pačiam objektui dariusi anksčiau.
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
 • turi ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant projekto konstrukcijų dalies ekspertizę.
 • per pastaruosius 3 (trejus) metus vykdęs, bent vieno prekybos/administracinės paskirties statinio, kurio plotas didesnis kaip 2000 m2, projekto konstrukcijų dalies ekspertizę.
 • Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
 • Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
 • Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai;
 • Turi ne mažiau kaip tris darbuotojus;
 • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas (statinių grupė: negyvenamieji pastatai);
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu) šiuo adresu: www.mercell.lt.

Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL PREKYBOS PASKIRTIES STATINIO, LIETUVININKŲ G. 58, ŠILUTĖJE DARBO PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES PAPILDOMOS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO.

Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:

Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 17 d. (I etapas).

Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 23 d. 10 val. (II etapas).

Pateiktų pasiūlymų peržiūra: 2019 m. liepos mėn. 25 d.

Pasiūlymai turi būti teikiami Bendrovės Turto valdymo departamentui adresu www.mercell.lt.

Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Giedrius Dambrauskas, mob. tel.: +370 615 30843; el. paštas: giedrius.dambrauskas@maxima.lt;

Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.

PRIDEDAMA :

 1. Pasiūlymo forma su ekspertizės atlikimo užduotimi, 1 lapas.

     Pagarbiai,
     Statybų skyriaus vadovas Aldas Klemka

Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Ritą Kindurytę tel. +370 655 82875, el.paštas: riki@mercell.com ‏‏‎‎‎‏‎‪‎‏‏‏‎‪‪‎‪
 

Files

Name Size
Ekspertizės Pasiūlymo pateikimo forma.xlsx 17 KB
LTMX00148699_2019-07-11_17-10-17.pdf 933 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway