Klevų pirkimas ir sodinimas X829

Information

6/11/2019 8:46 AM (GMT+02:00)
6/19/2019 11:00 AM (GMT+02:00)

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Daiva Kasteckienė Daiva Kasteckienė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description  • 2019.06.11
Paslaugų teikėjams, turintiems teisę vykdyti apželdinimo paslaugas, bei kitų su tuo susijusių paslaugų teikimą
 
DĖL TRIJŲ KLEVŲ PIRKIMO IR SODINIMO
Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama  Bendrovė) informuoja,  jog ketina pirkti trijų koloninių klevų pirkimo ir sodinimo paslaugas (Paslaugos), kurios būtų teikiamos sklype X829 adresu, Naugarduko g.84, Vilnius, valdomame Bendrovės.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviečia pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas trijų koloninių klevų pirkimo ir sodinimo paslaugoms teikti turės būti pateiktas Bendrovei žemiau nustatyta tvarka ir privalės atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlyme privalės būti nurodyti aiškūs ir galutiniai Paslaugų teikimo įkainiai;
Pasiūlymas teikiamas PDF ir Excel formatu lietuvių kalba www.mercell.com sistemoje užpildant Priedą Nr.1 “Užklausa klevų pirkimui ir sodinimui X-829”. Pasiūlymas PDF formate privalo būti pasirašytas įmonės įgalioto asmens ir užtvirtintas įmonės antspaudu;
Pateiktas pasiūlymas privalės galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo pateikimo dienos;
Laimėtojo pasiūlymas privalės galioti iki sutarties pasirašymo ir darbų pradžios datos.
Komercinį pasiūlymą teikiantis juridinis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL TRIJŲ KLEVŲ PIRKIMO IR SODINIMO X-829.
Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Pasiūlymų pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas:
 
I etapas - ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio mėn. 19 d. 12:00 valandos.
Pateiktų pasiūlymų peržiūra iki 2019 m. birželio 21 d. 17:00 val.
 
II etapas – pagal poreikį, informuosime vėliau
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinis asmuo: Komunalinių paslaugų vadybininkė Daiva Kasteckienė, tel. +37065975207.
Bendrovė informuoja, jog nusprendusi pirkti šiame rašte nurodytas paslaugas, informuos apie tai labiausiai Bendrovei tinkamas ir palankiausias sąlygas pateikusį asmenį elektroniniu paštu, nurodytu pateiktame pasiūlyme.
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų patikslintų pasiūlymų atžvilgiu, t. y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame patikslintame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
PRIEDAI
Priedas Nr.1 – Užklausa klevų pirkimui ir sodinimui X-829


Pagarbiai,
Eksploatacijos skyriaus vadovas                                                                                                    Darius Novikovas

Daiva Kasteckienė
Mobilusis / mobile +370 659 75207
Faks. / fax +370 5 2686628
El. paštas / e-mail daiva.kasteckiene@maxima.lt 


Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Ritą Kindurytę tel. +370 655 82875, el.paštas: riki@mercell.com‏‏‎‎‎‏‎‪‎‏‏‏‎‪‪‎‪

Files

Name Size
Kvietimas klevų pirkimui ir sodinimui.pdf 547 KB
Uzklausa del klevu pirkimo ir sodinimo X829.xlsx 1.20 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway