Ramkontrakt för Gränshinderrådets sekretariat Nordiska ministerrådet

Information

101 - Goods and services
6/7/2019 11:15 AM (GMT+02:00)
6/27/2019 2:00 PM (GMT+02:00)
6/18/2019 2:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Nordisk Ministerråd - Sekretariatet Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Claus Kastrup Claus Kastrup
Ved Stranden 18
1061 København K
Denmark
43041916

Closing date has passed.

Short description

Gränshinderrådet sekretariat har sedan starten 2014, i syfte att vidareutveckla och professionalisera Gränshinderrådets arbete samt avlasta i situationer av hög arbetsbelastning inhandlat extern konsultation. Med tidigare års erfarenheter av uppdrag och tidsestimering önskar sekretariatet gå i utbud med ett ramkontrakt som kan bidra med detta.

Uppgifterna innefattar bland annat att vara sekretariatet behjälplig vid hög arbetsbelastning, behjälplig vid strategisk utveckling av Gränshinderrådets uppdrag utifrån mandat och handlingsplan samt förberedelser av Gränshinderrådets möten, kickoffmöten, sommarmöten etc. samt till sekretariatets möten med de nordiska informationstjänster samt vid en årlig lösningsorienterad workshop.

Sökande ska vara beredda att gripa an arbetsuppgifter på mycket kort varsel.

Files

Name Size
3.d - Tro- og love erklæring.pdf 101 KB
Standardkontrakt(1152881) (6) udbud.docx 129 KB
Ramkontrakt 7 juni 2019.docx 90 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway