Kontrakt om Kartläggning och rapport av gränshinder inom tull- och momsområdet i Norden

Information

101 - Goods and services
8/20/2019 10:28 AM (GMT+02:00)
6/27/2019 2:00 PM (GMT+02:00)
6/18/2019 2:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Nordisk Ministerråd - Sekretariatet Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Claus Kastrup Claus Kastrup
Ved Stranden 18
1061 København K
Denmark
43041916

Closing date has passed.

Short description

Gränshinderrådets medlemmar beslutade vid Gränshinderrådets möte den 8 april att avsätta medel till en kartläggning och rapport inom tull- och momsområdet i Norden.

Detta sedan Gränshinderrådets sekretariat har konstaterat att gränshinder med anknytning till tull- och momsområdet hör till en av de stora utmaningarna kopplat till mobilitet i Norden. Detta bekräftas bland annat av att det sedan 2014 har inrapporterats ett stort antal gränshinder till den nordiska gränshinderdatabasen angående detta område.

Uppdraget består i att uppdragstagaren kartlägger, analyserar och rapporterar vilka effekter de identifierade gränshindren har för mobiliteten och tillväxten i Norden. Arbetet ska innehålla framtagande av lösningsförslag samt kostnadsberäkningar angående de identifierande gränshindren.

Files

Name Size
3.d - Tro- og love erklæring.pdf 101 KB
Standardkontrakt(1152881) (6) udbud.docx 129 KB
Tull - och momsregler Norden utbud 7 juni 2019.docx 90 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway