Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā

Information

03 - Contract award notice
Open procedure
5/28/2019 9:58 AM (GMT+02:00)

Buyer

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Jānis Ukše
Ventspils iela 53
LV-1002 Rīga
Latvia
90002056949

Assignment text

1. Iepirkuma procedūras pirmajā daļā tiks slēgts līgums par 2 790 (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit) speciālistu apmācību, no tiem: 1.1. 40 (četrdesmit) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 1 395 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci) speciālisti; 1.2. 24 (divdesmit četru) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 1 395 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci) speciālisti; 2. Iepirkuma procedūras otrajā daļā tiks slēgts līgums par 835 (astoņi simti trīsdesmit pieci) speciālistu apmācību, no tiem: 2.1. 40 (četrdesmit) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 460 (četri simti sešdesmit) speciālisti; 2.2. 24 (divdesmit četru) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 375 (trīs simti septiņdesmit pieci) speciālisti.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway