VNĪ/2019/CA-144/2 Stāvlaukuma remonta darbi Komandanta ielā 7, Daugavpilī

Information

6/5/2019 1:07 PM (GMT+02:00)
6/5/2019 9:00 AM (GMT+02:00)

Buyer

Valsts nekustamie īpašumi VAS Valsts nekustamie īpašumi VAS
Madara Siliņa Madara Siliņa
Vaļņu iela 28
1980 Rīga
Latvia
40003294758

Closing date has passed.

Short description

VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” izsludina cenu aptauju: "Stāvlaukuma remonta darbi Komandanta ielā 7, Daugavpilī". 

Sadaļā ”Iepirkums”, apakšsadaļā ”Faili” pieejami iepirkuma pielikumi.

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā, ievadot tāmes kopsummu sistēmā un augšupielādējot piedāvājuma dokumentu.

Piedāvājumi pieejami tikai Pasūtītājam. Mercell nepiedalās lēmumu pieņemšanā.

Jautājumu gadījumā par cenu aptaujas priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju, izmantojot ”Sarakste” moduli Mercell sistēmā.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanu elektroniski, lūdzu sazināties ar Mercell pārstāvi Jāni Ozolu pa tālr. 27763529.

PAPILDUS PRASĪBAS UN INFORMĀCIJA:
  • Jāiesniedz izmaksu tāme EXCEL un PDF formātā ar Uzņēmuma rekvizītiem, kontaktinformāciju un paraksttiesīgās personas parakstu;
  • Izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža;
  • Uzņēmējam jābūt reģistrētam nodokļu maksātājam;
  • Uzņēmējam lēmuma pieņemšanas dienā nedrīkst būt VID administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00. Nodokļu parādu esamību pārbaudīs publiskajā Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē lēmuma pieņemšanas dienā;
  • Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumi Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu“ nosacījumiem, uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildība konkrētā Objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu - 10% no konkrētā objekta kopējām izmaksām, bet ne mazāks par EUR 15000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi) un pašrisku ne lielāku ka 20% no atbildības limita. Uzņēmēja iesniegtajās apdrošināšanas polisēs kā trešajai personai ir jābūt minētam Pasūtītājam (Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie Īpašumi") un tajās ir jābūt iekļautam apdrošinātāja apliecinājumam, ka apdrošinātājs neizmantos tam likuma "Par apdrošināšanas līgumu" piešķirtās tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu Uzņēmēja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.


Pasūtītājs informē, ka cenu aptauju piedāvājumos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. Iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir VAS"Valsts nekustamie īpašumi", kontaktinformācija: Vaļņu iela 28, Rīga,LV-1980, e-pasts: vni@vni.lv.

Files

Name Size
Finanšu piedāvājuma forma.xls 33 KB
Tehniskā specifikācija.docx 432 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway