Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība (pielikums) (grozījumi)

Information

6/25/2019 9:51 AM (GMT+02:00)
6/27/2019 2:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Balvu enerģija AS Balvu enerģija AS
Vidzemes iela 9C
LV-4501 Balvi
Latvia
40003148480

Short description

Jaunākā informācija 6.06.2019.

Pagarināts iesniegšanas termiņš

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 27.jūnija, plkst. 15:00

***

Jaunākā informācija 14.05.2019.

Pagarināts iesniegšanas termiņš

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 7.jūnija, plkst. 15:00

***

AS “Balvu enerģija”, reģ.Nr. 40003148480 Juridiskā adrese: Vidzemes iela 9C, Balvi, Balvu novads, Latvija, LV4501,
izsludina iepirkuma procedūru “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” (ID Nr. BE2019/1). Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kontaktpersonas - AS „Balvu enerģija” valdes priekšsēdētājs Sandris Šalajevs tālr.: 64521454,
e-pasts: valde@balvuenergija.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 7 MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūvei Balvos, kā arī būvdarbu veikšana minētajā objektā (turpmāk – Objekts), saskaņā ar visu iepirkuma procedūras dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, tehnisko specifikāciju, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā. Iepirkuma priekšmets tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta AS “BALVU ENERĢIJA” energoefektivitātes veicināšana centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. 

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājaslapā http://www.balvuenergija.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai AS”Balvu enerģija” Bērzpils ielā 30, Balvi, Balvu novads, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 15.maijam, plkst. 15:00, Bērzpils iela 30 , Balvi, Balvu novads, LV-4501 personīgi vai atsūtot pa pastu.

Files

Name Size
Pielikums_Nr4.dwg 251 KB
Pielikums_Nr3.pdf 494 KB
Pielikums_Nr2.pdf 31 KB
Pielikums_Nr1.pdf 3.93 MB
Nolikums_080419.doc 1.38 MB
jautajumi_atbildes_090519.pdf 390 KB
v2_Nolikums_140519.doc 1.32 MB
jautajumi_atbildes_140519.pdf 198 KB
v3_Nolikums_160519.doc 1.40 MB
Nolikuma_v2_140519_grozijumi_16.05.2019.doc 86 KB
jautajumi_atbildes_060619.pdf 385 KB
Labojumi_publikacija_06062019.doc 48 KB
v4_Nolikums_060619.doc 1.36 MB
jautajumi_atbildes_210619.pdf 168 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway