Annoncering af koncessionskontrakt for Sydfyns Flyveplads

Information

102 - Minor projects
4/24/2019 9:13 AM (GMT+02:00)
5/9/2019 12:00 PM (GMT+02:00)
4/29/2019 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Svendborg Kommune Svendborg Kommune
Martin Fuglkjær Møller Martin Fuglkjær Møller
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Denmark
29189730

Short description

Formålet med denne annoncering er, at tildele koncessionskontrakt indeholdende drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse for Sydfyns Flyveplads beliggende i Svendborg Kommune, til privat aktør som pr. 1. januar 2020 ønsker at indtræde i driften af flyvepladsen på de vilkår som følger af 20-årig koncessionskontrakt. Svendborg Kommune ønsker herved at opnå, at opretholde Sydfyns Flyveplads som en offentlig godkendt flyveplads.
 
Koncessionskontrakten og tildelingen heraf gennemføres som en offentlig annoncering, der ikke er omfattet af Udbudsloven, da der er tale om en koncession, og som ligeledes ikke er omfattet af Koncessionsdirektivet, da gældende tærskelværdi ikke overstiges. En koncession skal i denne sag forstås ved, at en privat aktør får retten til at udføre en bestemt tjenesteydelse i form af drift og vedligehold af Sydfyns Flyveplads uden betaling herfor, mod til gengæld at opnå den indtjening som tjenesteydelsen kan medføre. Samtidig har aktøren den fulde økonomiske risiko ved løsning af opgaven.

Files

Name Size
Bilag 1a, Bygninger og ejerregi - Sydfyns Flyveplads.pdf 6.90 MB
Bilag 1b, Oversigtskort - Sydfyns Flyveplads.pdf 7.49 MB
Bilag 3 - Lokalplan.pdf 732 KB
Bilag 4 - BL 3-1.pdf 3.94 MB
Bilag 5 - BL 3-18.pdf 140 KB
Bilag 6 - BL 3-21.pdf 125 KB
Bilag 7a - Driftshåndbog EKST Del 1.pdf 3.50 MB
Bilag 7b - Driftshåndbog EKST Del 2.pdf 9.10 MB
Bilag 7c - Tilladelse til drift af offentlig godkendt flyveplads.pdf 514 KB
Bilag 8 - Inventarliste.pdf 30 KB
Bilag 9 - Funktionstilsynsrapport Sydfyns Flyveplads.pdf 138 KB
Bilag 10 - Miljøgodkendelse.tif 915 KB
Bilag 13 - Referenceliste.docx 54 KB
Bilag 15 - Konsortieerklæring.docx 16 KB
Bilag 16 - Tilbudsliste.docx 54 KB
Bilag A - Arbejdsklausul.pdf 312 KB
Bilag 2, Aktivitetslog - Sydfyns Flyveplads.PDF 51 KB
Bilag 1, Faktaark - Sydfyns Flyveplds.pdf 213 KB
Bilag 14 - Tro og loveerklæring.docx 56 KB
Annoncering - Råderetsaftale Sydfyns Flyveplads.pdf 534 KB
Bilag 12 - Identifikation af tilbudsgiver.docx 54 KB
Bilag 11 - Spørgsmål-svar og rettelsesblad - af 24.04.2019.pdf 160 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway