Genudbud af Forsikringsmæglerydelser

Information

03 - Contract award notice
Open procedure
3/7/2019 9:05 AM (GMT+01:00)

Buyer

SamAqua SamAqua
Nicolaj Rosander Nicolaj Rosander
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Short description

SamAqua udbyder på vegne af sine ejere forsikringsmæglerydelse.

Udbuddet vedrører Forsikringsmæglerydelser til SamAquas ejere, der er forsyningsselskaber inden for Vand, Spildevand, Affald og Fjernvarme. Kontrakten forudsættes indgået med én leverandør.  Kontrakten er tidsubegrænset, men kan opsiges med 6 måneders varsel pr. 30.09.2022. Minimumskontraktlængden er dermed 4 år. Bemærk at kontraktlængden angivet i Mercell kun angiver disse 4 år, selvom kontrakten reelt er tidsubegrænset.

Udbuddet gennemføres af SamAqua A/S på vegne af:
-         VandCenter Syd A/S
-         Kerteminde Forsyning A/S
-         Vand & Affald
-         Provas – Haderslev Forsyningsservice A/S
-         Middelfart Spildevand A/S
-         Nyborg Forsyning & Service A/S
-         Ærø Vand A/S
-         Assens Forsyning A/S


Udbyder forpligter sig i denne periode til, at købe de i udbuddet omfattede forsikringsmægler ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Genudbud af Forsikringsmæglerydelser

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway