EØS 053-2018 Rammeavtale verktøy

Information

6
EØS 053-2018 Rammeavtale verktøy
Rammeavtale med en leverandør
Byggevarer og verktøy
Uwe Matthaus
NOK 15 000 000,00
Over EØS terskelverdi
IK190016
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)

Bergen kommune har som mål å være en foregangskommune innen miljø og bærekraftig utvikling. Der det finnes miljøvennlige alternativer ønsker vi å benytte oss av det. Produktene som tilbys til denne avtalen skal være blant de minst miljøbelastende alternativer som finnes på markedet og som minimum oppfyller de miljøkrav som følger av de til enhver tid gjeldende lover og regler.
Bilene som blir brukt i transport av varene skal minst holde EURO-norm 6 standard. Biler som blir brukt til å levere varer innenfor den indre bompengeringen i Bergen skal være utslippsfrie senest innen tolv (12) måneder fra kontraktsinngåelse. Kravet gjelder også for eventuelle underleverandører.
Oppdragsgiver har som mål på sikt å minimere bruk av plast. Leverandør skal bidra til at mengden plastemballasje reduseres i løpet av kontraktsperioden. Produktene skal så langt det lar seg gjøre leveres i forpakninger som ikke er laget av plast. Produktene skal leveres i forpakninger uten unødvendig mye emballasje. Videre skal emballasje bestå av kun ett materiale der det er mulig. Blanding av forskjellige materialer vanskeliggjør resirkuleringen og skal unngås. Leverandør skal ha gode rutiner knyttet til gjennvinning/minimering av emballasje. Leverandør skal tilby returordning for elektriske/elektroniske verktøy.


Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Bestilling via e-handel. Hvis varen ikke finnes i e-handelskatalogen, kan det bes om fritak fra plikten til å bestille vie ehandel. Send i så fall e-post til postmottak.innkjop@bergen.kommune.no og spesifisér hvilken vare som ønskes bestilt.

Kontakt leverandør:

Brammer AS
Kundeservice
Tlf. 55 39 11 20
E-post: bergenkommune.no@brammer.biz


Leveringer med verdi fra kr 3.000 eks mva. skal være fraktfri. Leveringer under denne verdien kan belastes frakt i henhold til fraktpriser oppgitt i kontraktens bilag 4A.
Når enkelte varer ikke er tilgjengelig på lager, skal de varene som er tilgjengelig sendes slik at levering skjer innen leveringsfristen. Ved oppdeling av bestillinger, for eksempel når enkelte bestilte varer ikke er tilgjengelig på lager, skal leverandør levere de resterende delleveransene fraktfritt. Dette gjelder også for bestillinger som har en samlet verdi på under kr 3.000 eks mva.

Varelevering skal skje innen 72 timer fra bestillingstidspunkt, med unntak for helg og helligdager. Dette punktet kan fravikes etter særskilt avtale ved bestilling.
Når varene leveres gjelder ansvarsregler for «levert på angitt adresse», jf. Kjøpsloven § 7, 3. ledd.


FRAKT BERGEN KOMMUNE - BESTILLINGSVERDI UNDER 3.000 KR 50 kr 
FRAKT TIL LINDÅS KOMMUNE -BESTILLINGSVERDI UNDER 3.000 KR50 kr
FRAKT TIL MELAND KOMMUNE - BESTILLINGSVERDI UNDER 3.000 KR50 kr
FRAKT TIL RADØY KOMMUNE - BESTILLINGSVERDI UNDER 3.000 KR50 kr
FRAKT TIL MASFJORDEN KOMMUNE - BESTILLINGSVERDI UNDER 3.000 KR50 kr
FRAKT TIL VAKSDAL KOMMUNE - BESTILLINGSVERDI UNDER 3,.000 KR50 kr

Description:

Bergen kommune med samarbeidsparter, heretter kalt oppdragsgiver,  skal inngå rammeavtale med én totalleverandør.
Kort om oppdragsgiver:
Bergen kommune har pr. i dag ca. 277 400 innbyggere og kommunen er organisert med ca. 840 enheter, herunder bla. skoler, barnehager, sykehjem, kulturinstitusjoner og administrasjon. I tillegg omfattes også kommunale og interkommunale foretak som er deleide eller heleide virksomheter og anses inkludert i konsernet Bergen kommune. Tilsvarende informasjon om tilsluttede kommuner er tilgjengelig på deres respektive nettsider. Det samme gjelder Stiftelsen Betanien i Bergen (http://www.betanien.no/).
Kort beskrivelse av anskaffelsen:
Oppdragsgiver har et løpende behov for å kjøpe inn diverse typer verktøy som benyttes av blant annet tømrere, mekanikere, rørleggere, sveisere, anleggsarbeidere, elektrikere, mm. Alle produkter skal være i samsvar med standarder og kvalitetskrav som stilles til verktøy for profesjonelt bruk av overnevnte yrkesgrupper.
Følgende produkttyper skal tilbys:
- Håndverktøy
- Elektroverktøy
- Batteriverktøy
- Trykkluftsverktøy
- Skjærende verktøy
- Forbruksmateriell
- Kapp- og slipemateriell
- Løfte- og sikkerhetsutstyr
- Stiger
- Verkstedsinnredning
- Lastsikringsutstyr
- Oppbevaring for verktøy
- Lim, fugemasse, tape
- Brannslukkingsapparater
- Kjetting, wire, låser
Oppdragsgiver vil ha behov for alle typer verktøy. I vedlegg 4 fremkommer det et estimat på forventet forbruk av verktøy. Det presiseres at dette kun er et estimat og at prisskjemaet ikke er uttømmende.  
Oppdragsgiver har inngått egne rammeavtaler for byggematerialer inkludert tilhørende festemateriell, maling og malingsprodukter, arbeids- og vernebekledning, kontormateriell inkludert sanitærprodukter og medisinsk forbruksmateriell inkludert førstehjelpsutstyr. Det må påregnes at produkt innenfor disse kategoriene vil bli kjøpt på andre avtaler enn den som skal inngås her.
Oppdragsgiver har som formål gjennom denne konkurransen å inngå avtale om levering av verktøy gjennom rammeavtale. Avtaleperioden vil være 2 år fra avtaledato med ensidig opsjon for ytterligere 1 + 1 år.
Bestillinger/avrop på avtalen skal kun mottas gjennom e-handelsløsningen. Bergen kommunes avtaleforvalter (Innkjøp konsern) kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon fra e-handelsplikten.

Suppliers

Name Primary contact Phone
RUBIX AS Jon-Helge Rysjedal

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00