Adgangskontrollsystem, kortlesere og multifunksjonskort til Rådhuskvartalet

Information

4
Adgangskontrollsystem, kortlesere og multifunksjonskort til Rådhuskvartalet
Service (IKT)
IKT tjenester og programvare
From : 7/3/2017
Joy Frantzen
EØS 047-2016 Adgangskontrollsystem, kortlesere og multifunksjonskort til Rådhuskvartalet
Etat for bygg og eiendom
BFIE

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Avtalen gjelder i 3 (tre) år regnet fra det tidspunktet som frem går på avtalens side to (oppstartsdato) som er satt til senest 03.07.2017.

Avtalen fornyes der etter automatisk for 1 (ett) år om gangen med mindre den sies opp Kunden med 3 (tre) måneders varsel før fornyelsestidspunktet. Leverandøren kan si opp avtalen med 12 (tolv) måneders varsel før fornyelsestidspunktet. Hvis Leverandøren i praksis er alene om å levere vedlikehold av vesentlige deler av den programvare som omfattes av avtalen, kan oppsigelse skje med 24 (tjuefire) måneders varsel og første gan getter 4 (fire) år, slik at samlet avtaletid blir minimum 6 (seks) år.

Description:

Adgangskontrollsystem, kortlesere og multifunksjonskort til Rådhuskvartalet. Kjøpsavtale og vedlikeholdsavtale.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Westec As Christer Heggernes +47 55 52 78 88

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00