Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015 SKI

Information

1
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015 SKI
SKI-ramavtal
El -, Olja och Gas
Maja Mossberg
0
2000000

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Cash on delivery

Description:

Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015 omfattar:
1.Bensin och etanol
2.Diesel
3.Syntetisk diesel
4.Eldningsolja
5.Tjockolja
6.Bioprodukter
7.HVO

Upphandlingen omfattar ovanstående områden inklusive leverans till UM:s mottagningscistern.

I ramavtalet ingår också kostnadsfri utrustning och system för automatisk beställning/leverans.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway