Albatrossen Ettervernstiltak (Stiftelsen Albatrossen Ettervernssenter)

Information

1
Albatrossen Ettervernstiltak (Stiftelsen Albatrossen Ettervernssenter)
Kontrakt
Sosiale tjenester
From : 1/1/2010
Øyvind Andreas Macody Lund
201001222
Rune Tjøsvold
Ikke kunngjort i Mercell.
201001222
Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering
BSBI

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Gjelder drift av tiltaket "Albatrossen" for rusmisbrukere i Bergen. Leverandøren tilbyr tiltaksplasser for personer med rusrelaterte problemer som er i rehabiliteringsprosesser. Tilbudet retter seg hovedsakelig mot brukere i legemiddelassistert rehabilitering, men også andre brukere i rehabilitering kan vurderes som aktuelle. Albatrossen kan stille krav om at brukerne skal være motiverte for endring, og at bruker kan møtes med tydelige forventninger og krav om å følge opp tiltakene de inngår i. Arbeidstrening skal være et viktig element i tilbudet.

Inntak av brukere skjer ved at sosialtjenesten gjør henvendelse til Albatrossen angående inntak av ny bruker.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Thomas Dahl Orø +47 55 20 15 00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00