Generelle vikarer. Vikarer med fagbrev og ufaglærte vikarer

Information

4
Generelle vikarer. Vikarer med fagbrev og ufaglærte vikarer
Rammeavtale med en leverandør
Vikartjenester
Marte Bertelsen
Laila Hope
EØS 016-2018
Kontraktsverdi pr. leverandør: 30 000 000 til 40 000 000 NOK
IK180100
Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
For Bergen kommune: Se interne nettsider Allmenningen, Vikartjenester

For samarbeidskommuner/samarbeidsenheter: Kontakt Innkjøpsansvarlig i egen kommune/enhet, eller Postmottak Innkjøp Bergen kommune:  <Postmottak.Innkjop@bergen.kommune.no>

Description:

Med generelle vikarer menes vikartjenester som ikke er helsevikarer eller pedagogiske vikarer.


Dersom du skal bestille vikar må du kontakte innkjøpskontakten til Bergen kommune i din kommune/enhet. Innkjøpskontakten vil blant annet ha informasjon om bestillingsrutiner og priser for vikartjenester. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
Manpower AS Tor Andreas Bremnes

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00