Tiltaksplasser for deltakere i kvalifiseringsprogrammet

Information

3
Tiltaksplasser for deltakere i kvalifiseringsprogrammet
Rammeavtale med en leverandør
Sosiale tjenester
Øyvind Andreas Macody Lund
201805499
Berit Fjugstad
HS 001-2018 Kjøp av tiltak for deltakere i kvalifiseringsprogrammet, Bergen kommune
Ikke oppgitt i kunngjøringen
IK180038
Etat for sosiale tjenester
BSBI

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Denne avtalen gjelder tiltaksplasser for deltakere i kvalifiseringsprogrammet. I Bergen kommune har sosialtjenesten ved de åtte NAV-kontorene ansvaret for kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at den det gjelder skal få den oppfølgingen den trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Retten til kvalifiseringsprogram er hjemlet i lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven).

Leverandør skal kunne ta inn deltakere fortløpende. Eventuell ventetid skal ikke overstige tre uker. Det skal ved oppstart utarbeides en plan for hva tiltaket skal inneholde for den enkelte deltaker. Planen skal utarbeides sammen med deltaker og NAV-veileder. Tiltaket skal inneholde et bredt tilbud som kan inngå i planen til den enkelte deltaker.

Suppliers

Name Primary contact Phone
A2G Kompetanse AS Øyvind Bratshaug

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00