Rammeavtale VA-relaterte prosjekterings- og rådgivningstjenester

Information

1
Rammeavtale VA-relaterte prosjekterings- og rådgivningstjenester
Rammeavtale med flere leverandører
Konsulent og rådgivningstjenester
Elina Eikemo
BKSak 201740347
Mette Søgnen
20 000 000
BBY
Legge VA sine miljøkrav for prosjektering / rådgivning

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Cash on delivery
NOK

Description:

Parallelle rammeavtaler om levering av tekniske rådgivnings- og prosjekteringstjenester innen følgende avtaleområde:
 
• VA-anlegg  - avløptransportsystemer  - avløpsrenseanlegg  - overvannsystemer - vanndistribusjonssystemer og - vannbehandlingsanlegg
 
Kontrakter under 500 000 kan fordeles mellom rammeavtaleleverancdørene. Avtaleansvarlig skal kontaktes for fordeling..

Konkurranser over 500 000 skal gjennomføres via minikonkurranse.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Sweco Norge AS (Hovedenhet) Erling Matthiessen +47 93 22 29 05
Norconsult AS (Hovedenhet) Endre Trovik
Cowi AS (Hovedenhet) Kjersti Jahnsen +47 90 89 44 76
Asplan Viak AS (Bergen) Tom Monstad
Multiconsult ASA (avd. Bergen) Sissel Pettersen +47 55 62 38 98

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00