Leie og vask av uniformer

Information

16
Leie og vask av uniformer
Rammeavtale med en leverandør
Yrkesbekledning
Tone Dahle
25082017
Sølvi Søbstad
ca 56 mill NOK
Over EØS terskelverdi
IK180022
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
1 lærling
Inkluderende
1 person
Reduksjon av mikroplast
Svanemerket vaskeri
Bergen Røde Kors sykehjem, Bergen Indremisjon aldershjem, Landås menighets eldresenter, Konow sykehjem, Domkirkehjemmet sykehjem, Metodistkirken alders- og sykehjem.Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Uniformene skal fritt leveres på angitt sted til det enkelte sykehjem/legevakt/legekontor. Den enkelte bruker/rekvirent skal avtale med leverandør om antall leveringer, tidspunkt og leveringssted. Antall ukentlige leveringer per brukersted skal ikke overstige 2 (to) leveringer.
Uniformene skal kunne leveres enten brettet sortert etter størrelse eller hengende på stativ sortert etter størrelse. (Se vedlegg for angivelse av brettet/hengende).
Henting skal foretas inntil 2 ganger pr. uke, den enkelte bruker/rekvirent avtaler med leverandør om antall hentinger pr. uke. Skittent tøy skal hentes på angitt sted på sykehjemmet. Ved større sykehjem eller poster kan dette være flere angitte steder.

Tidspunkt for levering og henting skal være mellom kl. 07.30 – kl. 15.30.
Urent tøy skal transporteres adskilt fra rent tøy.

Ved bevegelige helligdager skal institusjon varsles om andre leveringsdager med minimum 1 mnd. varsel.

Description:

Avtalen omfatter leie og vask av uniformer til helsepersonell på alders- og sykehjem, uniformer til helsepersonell på legevakten og til kjøkkenpersonale.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Nor Tekstil AS Anne Kristine Mittet

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00