Matvarer til skoler, barnehager og institusjoner m. flere

Information

12
Matvarer til skoler, barnehager og institusjoner m. flere
Rammeavtale med en leverandør
Matvarer, catering og kantine
Silje Erdal
BKSAK: 201725767
Tone Mari Dahle
300-350 mill
Over EØS terskelverdi
IK170010 og IK170011
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Inkluderende
6 årsverk
Minstekrav
Ja
Ja

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Cash on delivery
NOK
Bestillende enheter med avtale om faste leveringsdager:
Måkestad avtaler faste leveringsdager og leveringstidspunkt med bestillende enhet ved kontraktens oppstart.

Varelevering skal foregå mellom kl. 07.30 og kl 14.30 på hverdager hele året. Tidspunkt for levering skal ikke avvike med mer enn +/- ½ time i tid. Dersom levering av uforutsette årsaker avviker mer enn angitt, skal det gis beskjed til mottaker snarest mulig om dette.
Bestillinger som er mottatt innen kl 14.00 skal leveres andre virkedag etter bestilling til de avtalte faste leveringsdagene. Eksempelvis skal da ordrer mottatt innen mandag kl. 14.00 leveres påfølgende onsdag, ordrer mottatt innen torsdag kl. 14.00 leveres påfølgende mandag etc.

Bestillings skjer gjennom e-handel

Andre bestillende enheter:
Alle enheter i Bergen kommune kan bestille på avtalen med Måkestad. Varene skal leveres fritt. Minste ordrestørrelse for levering er kr. 1000,-

Varelevering skal foregå mellom kl. 07.30 og kl 14.30 på hverdager hele året. Tidspunkt for levering skal ikke avvike med mer enn +/- ½ time i tid. Dersom levering av uforutsette årsaker avviker mer enn angitt, skal det gis beskjed til mottaker snarest mulig om dette.

Bestillinger som er mottatt innen kl 14.00 skal leveres senest femte virkedag etter bestilling til avtalt leveringssted. Eksempelvis skal da ordrer mottatt innen mandag kl. 14.00 leveres påfølgende mandag, ordrer mottatt innen torsdag kl. 14.00 leveres påfølgende torsdag etc

Bestilling skjer gjennom e-handel.

Leveringsvilkår:

Rutiner ved forsinkelser eller manglende vareleveranse:
Bestilte varer skal leveres etter avtale. Dersom leverandør av ulike grunner ikke kan levere bestilte varer, skal leverandør snarest mulig informere bestiller om situasjonen, slik at bestiller har mulighet til å endre sin bestilling.

Erstatningsprodukter:
Bestiller kan kreve erstatningsprodukter eller at restordrer blir levert så snart produktet er ankommet leverandørens lager uten ekstra kostnad for bestiller. Erstatningsproduktet skal være av lik eller bedre kvalitet enn avtaleproduktet, og erstatningsproduktet kan maksimalt utgjøre samme pris som opprinnelig bestilt produkt.

Utgåtte produkter:
Dersom produkter utgår av sortimentet, skal Leverandør omgående varsle Oppdragsgiver. Leverandøren skal tilby erstatningsprodukt som skal være av lik eller bedre kvalitet enn avtaleproduktet, og erstatningsproduktet kan maksimalt utgjøre samme pris som opprinnelig avtaleprodukt sett i forhold til størrelse/vekt/mengde.

Description:

Avtalen gjelder for barnehage, skoler, alders- og sykehjem, produksjonskjøkken, bofellesskap med videre. Disse enhetene skal ha regelmessige leveringer med angitt leveringsfrekvens.
I tillegg til ovennevnte, skal alle andre enheter i Bergen kommune også kunne bestille matvarer på rammeavtalen, men til andre leveringsvilkår.
Forpakningsstørrelser og sortimet
Matvarene på avtalen skal kunne bestilles i vanlige husholdningsforpakninger tilpasset behov for skole, barnehage, postkjøkken og andre små enheter. Det skal også kunne leveres større forpakningsstørrelser tilpasset behovet også for små, mellomstore og store produksjonskjøkken.
Utvalget består i hovedsak av tørrvarer, fersk frukt og ferske grønnsaker, melk og melkeprodukter, ferskt og frossent brød og brødvarer, pålegg, et lite utvalg av frosne kjøttprodukter, halalprodukter, enkel middagsmat, bakeprodukter, kaffe, te og annen drikke (til tjenesteproduksjon), frossen fisk og andre frysevarer. Bestilling skjer via e-handel.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Måkestad Engros AS Thor Arne Andersen

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00