Ellen Staknes

Tenders

Title Closing date
Programvare til opptaksenheter i observasjonsrom 4/19/2023 9:00 AM
Intensjonskunngjøring: Forskning og utredningsprosjekt av løsning for pasientrapporterte data for Oslo Universitetssykehus
Opplæringsportal med kontekstsensitiv hjelp til helseforetakene i Helse Sør-Øst 8/21/2023 12:00 PM
Kvalifisering: Opplæringsportal med kontekstsensitiv hjelp til helseforetakene i Helse Sør-Øst 4/4/2023 9:00 AM
Kvalifikasjon: Programvare til opptaksenheter i observasjonsrom 2/24/2023 12:00 PM
Supportavtale til Oracle e Business Suite for Pasientreiser HF 2003 IKT 1/24/2023 12:00 PM
Intensjonskunngjøring: Løsning for digital patologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst
Intensjonskunngjøring: Moduler til elektronisk pasient journalsystem til helseforetakene i Helse Sør-Øst
Intensjonskunngjøring: Arena Care, Pleieplan ICNP til helseforetakene i Helse Sør-Øst
Veiledende kunngjøring: IT-system for Patient Blood Management (PBM), instrumenter for viskoelastiske hemostatiske assays(VHA) og automatiserte blodbankkjøleskap til Oslo Universitetssykehus
Intensjonskunngjøring: Grensesnitt mellom DIPS moduler og løsning for helselogistikk for Helse Sør-Øst
Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus HF 8/15/2022 11:59 PM
Innovasjonspartnerskap: Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP) for Sunnaas sykehus HF 6/7/2022 9:00 AM
Medisinkabinett NPK (Nytt Psykiatrisk Sykehus Kristiansand) 5/24/2022 12:00 PM
Kvalifisering: Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus 5/30/2022 12:00 PM
Innovasjonspartnerskap: Mål og aktiviteter med pasienten i sentrum (MAP) for Sunnaas sykehus HF 5/6/2022 10:00 AM
Veiledende kunngjøring: Innovasjonspartnerskap - Mål og Aktiviteter med Pasienten i sentrum (MAP) til Sunnaas sykehus HF og Nesodden kommune
Anmodning om informasjon (RFI): System for pleiekategorisering til Oslo Universitetssykehus HF
Kvalifisering: Digital samarbeidspartner - drift, support og videreutvikling av NKROP sine digitale kanaler for Sykehuset Innlandet HF
Kvalifisering: Innovasjonspartnerskap - fortsett å bli bedre etter hjerneslag
Innleie av tekniske ressurser til drift- og forvaltningsoppdrag for regionale datasentere i HSØ for Sykehuspartner HF
Veiledende kunngjøring Laboratory Information Management System (LIMS) for avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus HF
Digital samarbeidspartner - drift, support og videreutvikling av NKROP sine digitale kanaler for Sykehuset Innlandet HF 5/11/2021 12:00 PM
Reisebyråtjenester for behandlingsreiser til utlandet for Oslo Universitetssykehus HF 5/18/2021 12:00 PM
Kvalifisering: Digital samarbeidspartner - drift, support og videreutvikling av NKROP sine digitale kanaler for Sykehuset Innlandet HF 3/31/2021 12:00 PM
Innleie av tekniske ressurser til drift- og forvaltningsoppdrag for regionale datasentere i HSØ for Sykehuspartner HF 3/30/2021 12:00 PM
Veiledende kunngjøring (RFI) - Ressurser til drift- og forvaltningsoppdrag for regionale datasentere i Helse Sør-Øst
Innovasjonspartnerskap - Videosamtale med AMK for Vestre Viken helseforetak - Kvalifikasjon
Intern kommunikasjon og varsling på mobil 6/8/2020 12:00 PM
Styring av pasientflyt og ressurser 6/8/2020 12:00 PM
Innsjekk og oppgjør 6/8/2020 12:00 PM
Helselogistikk - konkurranse 6/8/2020 12:00 PM
Innovasjonspartnerskap - Videosamtale til AMK for Vestre Viken helseforetak - konkurransefase 5/14/2020 12:00 PM
Innovasjonspartnerskap - Videosamtale med AMK for Vestre Viken helseforetak - Kvalifikasjon 4/3/2020 12:00 PM
Vedlikehold av NIDS signaturer for Sykehuspartner HF
Vedlikehold av Palo-Alto - Brannmur for Sykehuspartner HF
Helselogistikk - prekvalifisering 1/31/2020 12:00 PM
Sanering og avhending av IKT-utstyr i Helse Sør-Øst
Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med post-polio syndrom
Intensjonskunngjøring: Anskaffelse av komponenter til felles rekvirentløsning til foretakene i Helse Sør-Øst
Veiledende kunngjøring - Klinisk logistikk for Helse Sør Øst - Leverandørkonferanse
Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med post-polio syndrom 2/7/2019 12:00 PM
Forskningsbasert følgeevaluering etter omlegging av «Raskere tilbake»
Forskningsbasert følgeevaluering etter omlegging av «Raskere tilbake»
Intensjonskunngjøring: Anskaffelse av rammeavtale for felles fagprosedyrebibliotek for personell i klinisk praksis
Forskningsbasert følgeevaluering etter omlegging av «Raskere tilbake» 9/7/2018 4:00 PM
Prior information notice — Research based follow-up evaluation after changes to “Back Quicker”
Veiledende kunngjøring - Forskningsbasert følgeevaluering etter omlegging av «Raskere tilbake»
'Request for Information' (RFI) — Procurement of a regional framework agreement for Helse Sør-Øst RHF — Professional procedure library for personnel in clinical practice
"Request for Information" (RFI) - Anskaffelse av regional rammeavtale for Helse Sør-Øst RHF - fagprosedyrebibliotek for personell i klinisk praksis.
Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon innen psykisk helsevern
On Work Oriented Outpatient Treatment of Persons with Anxiety and Depression for the Mental Health Care.
Procurement of work related rehabilitation services.
On work oriented outpatient treatment of persons with anxiety and depression for the mental health care. 11/15/2017 12:00 PM
Procurement of work related rehabilitation services. 11/15/2017 12:00 PM
Anskaffelse av arbeidsrettede rehabiliteringstjenester
Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon innen psykisk helsevern
Anskaffelse av aktuartjenester for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) 9/1/2017 10:00 AM
The procurement of actuary services to the Pension Fund for the health authorities in the Capital area (PKH). 9/1/2017 10:00 AM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00