Karl Erik Steinbakk

Rådgiver

Tenders

Title Closing date
Etablering av dynamisk innkjøpsordning for TV og media innhold til enheter i Bergen kommune 5/31/2029 12:00 AM
FK 01-2019 Advokattjenester til prosedyre av saker etter barnevernloven og helse-og omsorgstjenesteloven 4/30/2019 3:00 PM
HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behov 3/30/2029 12:00 AM
EØS 069-2018-2 Rammeavtale for levering av rekvisita til switcher 2/26/2019 3:00 PM
EØS 069-2018-1 Rammeavtale for levering av switcher 2/26/2019 3:00 PM
EØS 069-2018-3 Rammeavtale for montering og konfigurering av nettverksutstyr 2/26/2019 3:00 PM
EØS 069-2018 - Rammeavtale for levering av switcher med tilbehør og relaterte tjenester 2/26/2019 3:00 PM
HS 005-2018 - Anskaffelse for bo- og tjenestetilbud for tre personer 11/30/2018 3:00 PM
EØS 054-2017 - Tjenesteavtale for utskrift og skanning - Kvalifiseringsfase 12/10/2018 3:00 PM
HS 004-2018 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behov 10/31/2028 12:00 PM
EØS 043-2018 Konkurranse for anskaffelse av fagsystem til Bergen brannvesen - Kvalifikasjon 11/28/2018 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: Rammeavtale varer og tjenester relatert trådløst nettverk
EØS 063-2018 Møteromspaneler 11/9/2018 12:00 PM
Anskaffelse av servere
EØS 051-2018 - Anskaffelse av programvare for leverandøroppfølging i utsatte bransjer - KVALIFIKASJON 10/19/2018 12:00 PM
Veiledende kunngjøring EØS 063-2018 - Anskaffelse av møteromspaneler
EØS 026-2018 Rammeavtale for papir og plastprodukter tilknyttet hygiene og renhold 8/31/2018 12:00 PM
EØS 027-2018 Rammeavtale rengjøringsprodukter 8/31/2018 12:00 PM
EØS 012-2018 Konkurranse for levering av SAM-verktøy
Veiledende kunngjøring - TV og media innhold til sykehjem m.m
Prior information notice — framework agreement cleaning products
Veiledende kunngjøring - Rammeavtale renholdsprodukter
EEA 027-2017 — Dynamic procurement system for computer centre content 5/1/2028 10:55 PM
EØS 027-2017 - Dynamisk innkjøpsordning for innhold til datasenter 5/1/2028 10:55 PM
Prior Information Notice EEA 043-2018 [EØS 043-2018] Professional System for Bergen brannvesen [Bergen Fire Brigade]
Veiledende kunngjøring EØS 043-2018 Fagsystem Bergen brannvesen
EØS 26-2018 - Rammeavtale papir og plastprodukter tilknyttet hygiene og renhold
EØS 26-2018 - Rammeavtale papir og plastprodukter tilknyttet hygiene og renhold 5/4/2018 3:00 PM
EØS 26-2018 [EEA 26-2018] — Framework agreement for paper and plastic products associated with hygiene and cleaning 5/4/2018 3:00 PM
HS 002-2018: Bo - og tjenestetilbud for 2 flyktninger 4/13/2018 4:00 PM
HS 002-2018: Residential and service offer for two refugees 4/13/2018 3:00 PM
Prior Information Notice for a Framework Agreement for paper and plastic products
Veiledende kunngjøring for rammeavtale for papir- og plast produkter
EEA 012-2018 - Procurement of software for licence management (SAM) 3/12/2018 3:00 PM
EØS 012-2018 - Anskaffelse av programvare for lisenshåndtering (SAM) 3/12/2018 3:00 PM
Renholdsprodukter 2/28/2018 3:00 PM
Papir og plastprodukter 2/28/2018 3:00 PM
EØS 056-2017 Rengjøringsmidler, hygienepapir og dispensere mm 2/28/2018 3:00 PM
EØS 056-2017 Detergents, hygiene paper and dispensers, etc. 1/15/2018 3:00 PM
EØS-032-2017 [EEA-032-207] Framework agreement for light sources.
EØS-032-2017 - Rammeavtale lyskilder
Prior information notice: Framework agreement for inside and outside toys (v.3).
Veiledende kunngjøring: Rammeavtale for inne- og uteleker (v.3)
Prior information notice for the procurement of a system for obtaining data from electronic staff lists.
Veiledende kunngjøring for anskaffelse av løsning for innsamling av data fra elektroniske mannskapslister
Prior information notice — Cleaning products, hygiene paper and dispensers, etc.
Veiledende kunngjøring - Rengjøringsmidler, hygienepapir og dispensere mm
Prior information notice — Print, scan and copy solution (EØS-054-2017).
Veiledende kunngjøring - Print, scan og kopi løsning (EØS-054-2017)
EØS-032-2017 [EEA-032-207] Framework agreement for light sources. 8/18/2017 12:00 PM
EØS-032-2017 - Rammeavtale lyskilder 8/18/2017 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: Utstyr til nytt datasenter for Bergen kommune
EEA-044-2017 Procurement of an electronic quality system. 9/4/2017 3:00 PM
EØS-044-2017 Anskaffelse av elektronisk kvalitetssystem 9/4/2017 3:00 PM
Prior information notice — light sources.
Veiledende kunngjøring - Lyskilder
EØS 001-2017 Inkontinensprodukter
EEA 024-2017 — Digital youth card — prior information notice.
EØS 024-2017 - Digitalt ungdomskort - Veiledende kunngjøring
EØS 001-2017 Inkontinensprodukter 3/8/2017 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway