Lise-Lotte Elde

Spesialkonsulent

Tenders

Title Closing date
Medisinsk koderevisjon og -opplæring til Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF
Utbytting av lysarmatur til Nordlandssykehuset HF Vesterålen 6/7/2024 12:00 PM
Rørleggertjenester for Finnmarkssykehuset HF Kirkenes 5/6/2024 10:00 AM
Rammeavtale på elektronisk løsning for innkreving av parkeringsavgift og håndtering av parkeringstillatelser til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4/24/2024 12:00 PM
Parkeringstjenester ved NUN (Nye UNN Narvik) 4/26/2024 12:00 PM
Delkontrakt 34 Elektrotjenester Tana 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 33 Elektrotjenester Alta 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 32 Elektrotjenester Hammerfest 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 31 Elektrotjenester Kirkenes 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 30 Kuldeteknisk Tana 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 29 Kuldeteknisk Alta 3/21/2024 1:00 PM
Deltilbud 28 Kuldeteknisk Karasjok 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 27 Kuldeteknisk Kirkenes 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 26 Adgangskontroll Tana 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 25 Adgangskontroll Alta 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 24 Adgangskontroll Karasjok 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 23 Adgangskontroll Hammerfest 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 22 Adgangskontroll Kirkenes 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 21 Lås og beslag Tana 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 20 Lås og beslag Alta 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 19 Lås og beslag Karasjok 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 18 Lås og beslag Hammerfest 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 17 Lås og beslag Kirkenes 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 16 Ventilasjon Tana 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 15 Ventilasjon Alta 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 14 Ventilasjon Karasjok 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 13 Ventilasjon Kirkenes 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 12 Tømrertjenester Tana 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 11 Tømrertjenester Alta 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 10 Tømrertjenester Hammerfest 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 9 Tømrertjenester Kirkenes 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 8 Rørleggertjenester Tana 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 7 Rørleggertjenester Alta 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 6 Rørleggertjenester Hammerfest 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 5 Rørleggertjenester Kirkenes 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 4 Maling og belegg Tana 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 3 Maling og belegg Alta 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 2 Maling og belegg Hammerfest 3/21/2024 1:00 PM
Delkontrakt 1 Maling og belegg Kirkenes 3/21/2024 1:00 PM
Håndverkertjenester for Finnmarkssykehuset HF 3/21/2024 1:00 PM
Etablering og drift av lynladestasjoner til Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1/22/2024 12:00 PM
Energikonsept utbedringer Finnmarkssykehuset Tana
Håndverkertjenester innen tømrertjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø 1/23/2024 10:00 AM
Deltilbud 2: Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12/13/2023 10:00 AM
Deltilbud 1: Nordlandssykehuset HF 12/13/2023 10:00 AM
Etablering og drift av elbil-ladestasjoner for Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12/13/2023 10:00 AM
Elektroniske låser til garderobeskap til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
Energikonsept utbedringer Finnmarkssykehuset Tana 11/23/2023 10:00 AM
Kontraktstildeling - Renholdstjenester til Pingvinhotellet Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø (2023)
Elektroniske låser til garderobeskap til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 10/11/2023 10:00 AM
Vintervedlikehold til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø 9/5/2023 10:00 AM
Vintervedlikehold til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Narvik 8/28/2023 12:00 PM
Remontering av vinduer ved SANKS Karasjok Finnmarkssykehuset HF 6/12/2023 10:00 AM
Delkontrakt 9: Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 5/29/2023 12:00 PM
Delkontrakt 8: Finnmarkssykehuset Kirkenes 5/29/2023 12:00 PM
Delkontrakt 7: Finnmarkssykehuset Hammerfest 5/29/2023 12:00 PM
Delkontrakt 6: Helgelandssykehuset Sandnessjøen 5/29/2023 12:00 PM
Delkontrakt 5: Helgelandssykehuset Mo i Rana 5/29/2023 12:00 PM
Delkontrakt 4: Helgelandssykehuset Mosjøen 5/29/2023 12:00 PM
Delkontrakt 3: Nordlandssykehuset Vesterålen 5/29/2023 12:00 PM
Delkontrakt 2: Nordlandssykehuset Lofoten 5/29/2023 12:00 PM
Delkontrakt 1: Nordlandssykehuset Bodø 5/29/2023 12:00 PM
Vintervedlikehold til helseforetakene i Helse Nord 5/29/2023 12:00 PM
Delkontrakt 6: Helse Nord IKT 5/10/2023 10:00 AM
Delkontrakt 5: Helse Nord RHF 5/10/2023 10:00 AM
Delkontrakt 4: Finnmarkssykehuset HF Vest 5/10/2023 10:00 AM
Delkontrakt 3: Finnmarkssykehuset HF Midt 5/10/2023 10:00 AM
Delkontrakt 2: Finnmarkssykehuset HF Øst 5/10/2023 10:00 AM
Delkontrakt 1: Helgelandssykehuset HF 5/10/2023 10:00 AM
Bedriftshelsetjenester til Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT og Helse Nord RHF 5/10/2023 10:00 AM
Renholdstjenester til Pingvinhotellet Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø 1/20/2023 12:00 PM
Drift av parkeringsplasser for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø 1/20/2023 12:00 PM
Delkontrakt 5: Elektrotjenester - Karasjok og Lakselv 12/16/2022 12:00 PM
Delkontrakt 4: Kuldeteknisk - Karasjok og Lakselv 12/16/2022 12:00 PM
Delkontrakt 3: Ventilasjon og blikkenslager - Karasjok og Lakselv 12/16/2022 12:00 PM
Delkontrakt 2: Tømrertjenester inkluderer også noen malertjenester - Karasjok og Lakselv 12/16/2022 12:00 PM
Delkontrakt 1: Rørleggertjenester – Karasjok og Lakselv 12/16/2022 12:00 PM
Håndverkertjenester til Finnmarkssykehuset HF Karasjok og Lakselv 12/16/2022 12:00 PM
Håndverkertjenester til Nordlandssykehuset HF 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 2: Maling og belegg Bodø 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 15: Lås- og adgangskontroll Lofoten 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 18: Kuldeteknisk Lofoten 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 21: Elektrotjenester Lofoten 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 20: Elektrotjenester Bodø 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 19: Elektrotjenester Vesterålen 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 17: Kuldeteknisk Bodø 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 16: Kuldeteknisk Vesterålen 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 14: Lås- og adgangskontroll Bodø 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 13: Lås- og adgangskontroll Vesterålen 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 12: Ventilasjon og blikkenslager Lofoten 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 11: Ventilasjon og blikkenslager Bodø 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 10: Ventilasjon og blikkenslager Vesterålen 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 9: Tømrertjenester Lofoten 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 8: Tømrertjenester Bodø 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 7: Tømrertjenester Vesterålen 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 6: Rørleggertjenester Lofoten 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 5: Rørleggertjenester Bodø 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 4: Rørleggertjenester Vesterålen 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 3: Maling og belegg Lofoten 11/7/2022 12:00 PM
Delkonkurranse 1: Maling og belegg Vesterålen 11/7/2022 12:00 PM
Delkontrakt 2: Adgangskontroll 10/10/2022 12:00 PM
Delkontrakt 1: Lås- og beslag 10/10/2022 12:00 PM
Håndverkertjenester - Lås- og adgangskontroll til Helgelandssykehuset HF 10/10/2022 12:00 PM
Drift av parkeringsplasser Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 6/21/2021 12:00 PM
Vintervedlikehold Finnmarkssykehuset Hammerfest 6/23/2021 10:00 AM
Tømrertjenester Kirkenes 5/19/2021 10:00 AM
Tømrertjenester Hammerfest 5/19/2021 10:00 AM
Håndverkertjenester tømrer Finnmarkssykehuset Hammerfest og Kirkenes 5/19/2021 10:00 AM
Maling og beleggstjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø
Maling og beleggstjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø 3/16/2021 10:00 AM
Håndverkertjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11/11/2020 10:00 AM
Deltilbud 12 Ventilasjon og blikkenslager Narvik 1/7/2021 10:00 AM
Deltilbud 9 Tømrertjenester Narvik 1/7/2021 10:00 AM
Deltilbud 3: Maling og belegg Narvik 1/7/2021 10:00 AM
Håndverkertjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 1/7/2021 10:00 AM
Vintervedlikehold til foretakene i Helse Nord
Elektrotjenester Narvik 11/11/2020 10:00 AM
Elektrotjenester Tromsø 11/11/2020 10:00 AM
Elektrotjenester Harstad 11/11/2020 10:00 AM
Kuldeteknisk Narvik 11/11/2020 10:00 AM
Kuldeteknisk Tromsø 11/11/2020 10:00 AM
Kuldeteknisk Harstad 11/11/2020 10:00 AM
Lås- og adgangskontroll Narvik 11/11/2020 10:00 AM
Lås- og adgangskontroll Harstad 11/11/2020 10:00 AM
Ventilasjon og blikkenslager Narvik 11/11/2020 10:00 AM
Ventilasjon og blikkenslager Tromsø 11/11/2020 10:00 AM
Ventilasjon og blikkenslager Harstad 11/11/2020 10:00 AM
Tømrertjenester Narvik 11/11/2020 10:00 AM
Tømrertjenester Tromsø 11/11/2020 10:00 AM
Tømrertjenester Harstad 11/11/2020 10:00 AM
Rørleggertjenester Narvik 11/11/2020 10:00 AM
Rørleggertjenester Tromsø 11/11/2020 10:00 AM
Rørleggertjenester Harstad 11/11/2020 10:00 AM
Maling og belegg Narvik 11/11/2020 10:00 AM
Maling og belegg Tromsø 11/11/2020 10:00 AM
Maling og belegg Harstad 11/11/2020 10:00 AM
Renholdstjenester ved mindre lokasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 10/5/2020 10:00 AM
Renholdstjenester ved mindre lokasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 7/9/2020 10:00 AM
Matleveransetjeneste Helgelandssykehuset Mosjøen
Matleveransetjeneste Helgelandssykehuset Mosjøen 5/11/2020 10:00 AM
Deltilbud 2: Tømrertjenester Alta 6/2/2020 10:00 AM
Deltilbud 1: Tømrertjenester Karasjok 6/2/2020 10:00 AM
Tømrertjenester til Finnmarkssykehuset 6/2/2020 10:00 AM
Deltilbud 20: Ventilasjon og blikkenslager Kirkenes 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 19: Ventilasjon og blikkenslager Tana 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 18: Ventilasjon og blikkenslager Karasjok 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 17: Ventilasjon og blikkenslager Alta 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 16: Ventilasjon og blikkenslager Hammerfest 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 15: Tømrertjenester Tana 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 14: Rørleggertjenester Kirkenes 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 13: Rørleggertjenester Tana 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 12: Rørleggertjenester Karasjok 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 11: Rørleggertjenester Alta 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 10: Rørleggertjenester Hammerfest 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 9: Maling og belegg Kirkenes 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 8: Maling og belegg Karasjok 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 7: Maling og belegg Alta 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 6: Maling og belegg Hammerfest 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 5: Elektrikertjenester Kirkenes 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 4: Elektrikertjenester Tana 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 3: Elektrikertjenester Karasjok 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 2: Elektrikertjenester Alta 1/6/2020 12:00 PM
Deltilbud 1: Elektrikertjenester Hammerfest 1/6/2020 12:00 PM
Håndverkertjenester til Finnmarkssykehuset HF 1/6/2020 12:00 PM
Vintervedlikehold til foretakene i Helse Nord 8/14/2019 12:00 PM
Renholdstjenester ved Pingvinhotellet Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø
Sårdren og sug, poser og slanger til foretakene i Helse Nord 6/7/2019 11:59 PM
Drift av ambulansebåttjeneste i Vest-Finnmark (NY) 3/18/2019 12:00 PM
Intensjonskunngjøring: Vaskeritjenester og leie av tekstiler til Nordlandssykehuset Hf Lofoten
Renholdstjenester ved Pingvinhotellet Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø 3/4/2019 10:00 AM
Drift av parkeringstjeneste Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø (Breivika og Åsgård) 2/22/2019 10:00 AM
Drift av ambulansebåttjeneste i Vest-Finnmark (NY)
Drift av ambulansebåttjeneste i Vest Finnmark 11/16/2018 1:00 PM
3. Narvik 2/28/2018 12:00 PM
2. Harstad 2/28/2018 12:00 PM
1. Tromsø 2/28/2018 12:00 PM
Avfalls- og renovasjonstjenester 2/28/2018 12:00 PM
Waste and sanitation services 2/28/2018 12:00 PM
Car park management service UNN Harstad. 8/4/2017 12:00 PM
Drift av parkering UNN Harstad 8/4/2017 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00