Lillestrøm barnehage - Nybygg og rehab. av eksisterende lokaler

Information

Competitive dialogue
11/30/2016
2/1/2017

Buyer

Skedsmo kommune Skedsmo kommune
Jonas Liesg. 18
2000 Lillestrøm
Norway
938275130

Short description

Totalentreprisen omfatter prosjektering og oppføring av nytt bygg ved Lillestrøm Barnehage (BTA ca. 600 m²), samt noe ombygging og tilpasning av eksisterende bygg. Det vises til konkurranse-grunnlagets øvrige dokumenter (bl.a. tegninger av nytt bygg, bygningsmessig og tekniske beskrivelser/kravspesifikasjoner, rom- og funksjonsprogram, skisser som viser rehabilitering og tilpasninger i eksisterende bygg, etc.).

Eksisterende barnehage har adresse: Leiv Erikssons gate 7, 2004 Lillestrøm.

Det pågår detaljregulering av hele kvartalet (G.nr./Bnr. 81/198, 81/367 og 81/435), kunngjort 27. mai 2016. Planleggingens formål er å regulere området til offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage). Planforslaget er i samsvar med overordnet plan. Planforslaget er vedlagt konkurransegrunnlaget og legges til grunn.

Eksisterende barnehagetomt med G.nr./Bnr. 81/198 skal slås sammen med G.nr./B.nr: 81/367.Tomtens nye areal blir ca. 4 575 m2.

For nærmere informasjon om reguleringsbestemmelser vises det til Skedsmo kommunes hjemmesider og Teknisk sektor.

Files

Title Size
Del 2-7 Brannkonsept skisseprosjekt.pdf 603 KB
Del 2-8 Tegninger Nybygg 2016-11-16.zip 6.03 MB
Del 2-9 Geoteknisk vurdering Lillestr%C3%B8m barnehage.pdf 1.83 MB
Del 2-10 Milj%C3%B8teknisk kartlegging_Lillestr%C3%B8m barnehage.pdf 1.02 MB
Del 2-11 Planforslag detaljregulering til 1.gangsbeh..zip 12.33 MB
Del 2-12 Lokale retningslinjer vedr. helseverngodkjenning.zip 235 KB
Del 2-13 Rom- og funksjonsprogram.pdf 867 KB
Del 2-14 Skisser til rehab i eks bygg.zip 2.70 MB
Del 2-15 Eksisterende-bygg_Branntegninger.zip 7.01 MB
Del 2-16 SHA-plan_Utkast.zip 567 KB
Del 2-17 Mal til endringsskjema.doc 36 KB
Del 2-0 NS 8407 A delvis utfylt.pdf 33 KB
Del 2-1 Kontraktsbestemmelser.pdf 524 KB
Del 2-2 Tilbudsskjema.pdf 471 KB
Del 2-3 Generell kravspesifikasjon-PA-bok.zip 1.39 MB
Del 2-4 Beskrivelse bygningsmessig og utomhus.pdf 1.15 MB
Del 2-5 Kravspesifikasjon VVS rev 08.11.pdf 661 KB
Del 2-6 Elektrobeskrivelse Nov 2016.pdf 820 KB
Del_1-0_Konkurransegrunnlag_Lillestr-Bhg_2016-11-29.pdf 522 KB
Del_1-1_HMS-erkl.pdf 145 KB
Del_1-2_Erkl-l-og-arb-vilk.pdf 129 KB
Del_1-3_Egenerkl-taushetsbelagt-info.pdf 254 KB
Del_1-4_Forpliktelseserkl.pdf 11 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway