Lillestrøm barnehage - Nybygg og rehab. av eksisterende lokaler

Information

Competitive dialogue
11/30/2016
2/1/2017

Buyer

Skedsmo kommune Skedsmo kommune
Jonas Liesg. 18
2000 Lillestrøm
Norway
938275130

Closing date has passed.

Short description

Totalentreprisen omfatter prosjektering og oppføring av nytt bygg ved Lillestrøm Barnehage (BTA ca. 600 m²), samt noe ombygging og tilpasning av eksisterende bygg. Det vises til konkurranse-grunnlagets øvrige dokumenter (bl.a. tegninger av nytt bygg, bygningsmessig og tekniske beskrivelser/kravspesifikasjoner, rom- og funksjonsprogram, skisser som viser rehabilitering og tilpasninger i eksisterende bygg, etc.).

Eksisterende barnehage har adresse: Leiv Erikssons gate 7, 2004 Lillestrøm.

Det pågår detaljregulering av hele kvartalet (G.nr./Bnr. 81/198, 81/367 og 81/435), kunngjort 27. mai 2016. Planleggingens formål er å regulere området til offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage). Planforslaget er i samsvar med overordnet plan. Planforslaget er vedlagt konkurransegrunnlaget og legges til grunn.

Eksisterende barnehagetomt med G.nr./Bnr. 81/198 skal slås sammen med G.nr./B.nr: 81/367.Tomtens nye areal blir ca. 4 575 m2.

For nærmere informasjon om reguleringsbestemmelser vises det til Skedsmo kommunes hjemmesider og Teknisk sektor.

Files

Title Size
Del 2-7 Brannkonsept skisseprosjekt.pdf 603 KB
Del 2-8 Tegninger Nybygg 2016-11-16.zip 6.03 MB
Del 2-9 Geoteknisk vurdering Lillestr%C3%B8m barnehage.pdf 1.83 MB
Del 2-10 Milj%C3%B8teknisk kartlegging_Lillestr%C3%B8m barnehage.pdf 1.02 MB
Del 2-11 Planforslag detaljregulering til 1.gangsbeh..zip 12.33 MB
Del 2-12 Lokale retningslinjer vedr. helseverngodkjenning.zip 235 KB
Del 2-13 Rom- og funksjonsprogram.pdf 867 KB
Del 2-14 Skisser til rehab i eks bygg.zip 2.70 MB
Del 2-15 Eksisterende-bygg_Branntegninger.zip 7.01 MB
Del 2-16 SHA-plan_Utkast.zip 567 KB
Del 2-17 Mal til endringsskjema.doc 36 KB
Del 2-0 NS 8407 A delvis utfylt.pdf 33 KB
Del 2-1 Kontraktsbestemmelser.pdf 524 KB
Del 2-2 Tilbudsskjema.pdf 471 KB
Del 2-3 Generell kravspesifikasjon-PA-bok.zip 1.39 MB
Del 2-4 Beskrivelse bygningsmessig og utomhus.pdf 1.15 MB
Del 2-5 Kravspesifikasjon VVS rev 08.11.pdf 661 KB
Del 2-6 Elektrobeskrivelse Nov 2016.pdf 820 KB
Del_1-0_Konkurransegrunnlag_Lillestr-Bhg_2016-11-29.pdf 522 KB
Del_1-1_HMS-erkl.pdf 145 KB
Del_1-2_Erkl-l-og-arb-vilk.pdf 129 KB
Del_1-3_Egenerkl-taushetsbelagt-info.pdf 254 KB
Del_1-4_Forpliktelseserkl.pdf 11 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway