Anskaffelse av K560 Byggautomasjon, Helse Førde HF, Rammeavtale

Information

Competitive dialogue
11/21/2016
12/22/2016

Buyer

Klæbuveien 118
7031 Trondheim
Norway
+47 93 00 96 44
lillian.slatsve@sykehusbygg.no

Short description

Oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse med forhandlinger om inngåelse av rammeavtale K560 Byggautomatikk. Helse Førde HF administrerer sykehus og institusjoner i Sogn og Fjordane og har ansvaret for en omfattende bygningsmasse fordelt på flere bygg og lokasjoner. Helse Førde har i dag flere forskjellige typer automatikk-anlegg i eksisterende bygningsmasse, og ingen felles overordnet SD-anlegg som samler anleggene i et felles brukergrensesnitt. Automatikkanlegget skal nå standardiseres, og knyttes sammen med ett eller to overordnet SCADA sentralt driftskontroll-anlegg. Samtlige bygg og systemer under Helse Førde HF skal på sikt tilknyttes dette felles anlegget.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway