Kollektive aktører og reguleringer

Information

Open procedure
11/15/2016
1/4/2017

Buyer

Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet
Anna Skårberg Anna Skårberg
Pb 8019 Dep
0030 Oslo
Norway
983887457

Closing date has passed.

Short description

Arbeids- og sosialdepartementet skal inngå en ny fireårig forsknings- og utredningsavtale om det kollektive arbeidslivet. Det kollektive arbeidslivet omhandler vårt kollektive eller organiserte arbeidsliv, med særlig fokus på partene – de kollektive aktørene -, tariffavtalene, tariffrevisjonene og arbeidskonfliktene. I det norske arbeidslivet er arbeidslivets organisasjoner sentrale. Lønnsdannelsen er partenes ansvar, og tariffavtalene er grunnelementet i det kollektive arbeidslivet. De kollektive aktørenes rolle på arbeidsmarkedet strekker seg imidlertid langt utover selve lønnsdannelsen.

Forskningsavtalen skal bidra til å videreutvikle og fremme den kunnskap som er bygd opp på dette området, dels ved å sørge for at kartleggingen av sentrale aktiviteter og utviklingstrekk i det kollektive arbeidslivet vedlikeholdes og videreutvikles, dels ved å fremme utviklingen av enkeltprosjekter på aktuelle temaområder, og dels ved kunnskapsformidling til arbeidslivets organisasjoner og samfunnet generelt. Aktivitetene omfatter blant annet overvåking av sentrale indikatorer som organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og omfang av arbeidskonflikter, samt vedlikehold og videreutvikling av et tariffavtalearkiv.

Det vises til Bilag 1 til kontrakt for nærmere beskrivelse av oppdraget.

Files

Title Size
Standardavtalen%20med%20bilag%201.0.docx 81 KB
Konkurransegrunnlag%20.1.0.pdf 542 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway