Kjøp av melkerobot til Sortland vgs, Kleiva

Information

Open procedure
11/14/2016
12/19/2016

Buyer

Fylkeshuset, Prinsens g. 100
8048 Bodø
Norway
+47 75 65 01 91
gaute.dale@nfk.no

Short description

Levering og montering inkludert bygningsmessige ombygging og tilpassing for ny melkerobot til Sortland videregående skole, Kleiva.

Det skal også være med service- og vedlikeholdsavtale for en periode på 10 år.

Planlegging og prosjektering inngår i leveransen.

Leverandør er ansvarlig for planlegging og tegninger. Disse skal godkjennes av Nfk før igangsetting/bestilling.

Leverandør er ansvarlig for all avfallshåndtering samt levering til godkjent mottak. Dette skal tas med i tilbudet.

Files

Title Size
Kravspesifiksasjon Kj%C3%B8p av melkerobot Sortland videreg%C3%A5ende skole oppgradert.docx 44 KB
Nfk seri%C3%B8sitetskrav - forenklet versjon 5 juli 2016.docx 47 KB
NS 8407 Bok 0 del I Nordland fylkeskommune 06.07.2016 %282%29.docx 473 KB
NS 8407 Bok 0 del II Nordland fylkeskommune - 06.07.2016 %281%29.docx 4.83 MB
Plassering av melkerobot.pdf 45 KB
SHA-plan Kleiva.docx 37 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway