Rammeavtale for anskaffelse av sikkerhetsbarriere, område 2A

Information

Restricted procedure
11/16/2016

Buyer

Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO
Norway
ikt.2017@skatteetaten.no

Short description

Det skal inngås en rammeavtale med fastsatte betingelser for leveranse av nærmere definerte tjenesteytelser og varer, herunder maskinvare og programvarelisenser, til oppdragsgivers sikkerhetsbarrierer. Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov i anledning forvaltning og utvidelse av eksisterende sikkerhetsbarrierer. Videre skal det inngås en løpende vedlikeholdsavtale som skal omfatte nærmere definerte vedlikeholdsytelser relatert til både det som inngår i eksisterende sikkerhetsbarrierer samt de utvidelser som tilkommer denne som følge av avropskontrakter som stiftes i kraft av rammeavtalen.

Begrepet "Sikkerhetsbarriere" skal forstås som maskin- og programvare som naturlig faller innenfor følgende to kategorier:

Kategori 1 – Sikkerhetsbarriere plattform

oCrossbeam maskinvare for Check Point programvare

oCrossbeam programvare for Crossbeam maskinvare (XOS)

oCheck Point maskinvare/appliance

Kategori 2 – Sikkerhetsbarriere programvare

oCheck Point programvare

o Programvare for brannmuradministrasjon

For mer informasjon se TendSign kunngjøring.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway