Hege Pedersen

Tenders

Title Closing date
Intensivambulanse OUS HF
Tilbudsfase - anskaffelse av ambulanser til ambulansetjenesten i Norge - delkontrakt 2 ny utlysning 2/26/2024 12:00 PM
Kvalifikasjonsfase - anskaffelse av ambulanser til ambulansetjenesten i Norge - delkontrakt 2 ny utlysning 1/26/2024 12:00 PM
Ambulanse under 3,5 tonn med firehjulstrekk - Finnmarkssykehuset HF 1/4/2024 12:00 PM
TIlbudsfase - Anskaffelse intensivambulanser Helse Midt-Norge, opsjon Sørlandet Sykehus 10/24/2023 12:00 PM
Tilbudsfase - Flerregional anskaffelse av to-båre ambulanser 10/24/2023 12:00 PM
Delkontrakt 2 - Ambulanser over 3,5 tonn med tohjulstrekk 10/4/2023 12:00 PM
Delkontrakt 1 - Ambulanser over 3,5 tonn med firehjulstrekk 10/4/2023 12:00 PM
Tilbudsfase - Anskaffelse av ambulanser til ambulansetjenesten i Norge 10/4/2023 12:00 PM
Ambulanse over 3,5 tonn med to-hjulstrekk for SiV HF 9/15/2023 12:00 PM
Kvalifikasjonsfase - Anskaffelse intensivambulanser til Helse Midt-Norge, opsjon Sørlandet Sykehus 9/25/2023 12:00 PM
Kvalifikasjonsfase - Flerregional anskaffelse av to-båre ambulanser 9/25/2023 12:00 PM
Kvalifikasjonsfase - anskaffelse av ambulanser til ambulansetjenesten i Norge 8/24/2023 12:00 PM
Anskaffelse av elektriske bårer til ambulansetjenesten i Norge 8/30/2023 12:00 PM
Delkontrakt 8: Etiketter Helse Nord 6/30/2023 12:00 PM
Delkontrakt 7: Etiketter Helse Midt-Norge 6/30/2023 12:00 PM
Delkontrakt 6: Etiketter Helse Vest 6/30/2023 12:00 PM
Delkontrakt 5: Etiketter Helse Sør-Øst 6/30/2023 12:00 PM
Delkontrakt 4: Trykksaker Helse Nord 6/30/2023 12:00 PM
Delkontrakt 3: Trykksaker Helse Midt-Norge 6/30/2023 12:00 PM
Delkontrakt 2: Trykksaker Helse Vest 6/30/2023 12:00 PM
Delkontrakt 1: Trykksaker Helse Sør-Øst 6/30/2023 12:00 PM
Trykkeritjenester til helseforetakene i Norge 6/30/2023 12:00 PM
Tilbudsfase - Flerregional anskaffelse av to-båre ambulanser og intensivambulanser 6/30/2023 12:00 PM
Kvalifikasjonsfase - Flerregional anskaffelse av to-båre ambulanser og intensivambulanser 5/26/2023 12:00 PM
Anskaffelse av elektriske bårer til ambulansetjenesten i Norge
Nasjonal anskaffelse - Ambulansebiler
Undervisnings-/ akuttbil Helse Midt-Norge RHF
Undervisnings-/ akuttbil Helse Midt-Norge RHF 10/3/2022 12:00 PM
Drift av ambulansebåttjenester Smøla og Romsdalsfjorden 9/12/2022 12:00 PM
Drift av reservefartøy for ambulansebåttjenesten i Helse Møre og Romsdal HF
Undervisnings-/ akuttbil Helse Midt-Norge - oppdatert 8/4/2022 12:00 PM
Undervisnings-/ akuttbil Helse Midt-Norge 7/29/2022 12:00 PM
Drift av reservefartøy for ambulansebåttjenesten i Helse Møre og Romsdal HF 7/28/2022 12:00 PM
Drift av ambulansebåttjenester Aukra
To-båre ambulanser og intensivambulanser - til Helse Midt-Norge og Helse Nord
Undervisningsbil ambulanse/ akuttbil - flerregional anskaffelse
Veiledende kunngjøring - Betalingsløsninger til helseforetakene i Norge
Braketter og adapter til transportisolator i ambulanseflytjenesten
Drift av ambulansebåttjenester Smøla og Romsdalsfjorden
Veiledende kunnkjøring - Trykkeritjenester til helseforetakene i Norge
Drift av ambulansebåt Sande for Helse Møre og Romsdal HF 9/15/2021 12:00 PM
Transportisolator - smittekuvøse for bruk i ambulanseflytjenesten
Nasjonal anskaffelse av Leiebil 4/12/2021 12:00 PM
Drift av ambulansebåttjeneste Søre Sunnmøre
Anskaffelse av ambulanseflytjenester, drift av nytt jetfly
Intensjonskunngjøring om direkteanskaffelse for videre drift og utvikling av applikasjonen LZ North
D: Konsulenttjenester økonomi - strategisk rådgivning og operativ bistand 1/11/2021 12:00 PM
C: Konsulenttjenester logistikk - operativ bistand/ prosjektledelse 1/11/2021 12:00 PM
B: Konsulenttjenester offentlige anskaffelser - operativ bistand/ prosjektledelse 1/11/2021 12:00 PM
A: Konsulenttjenester strategisk innkjøps- og logistikkrådgivning 1/11/2021 12:00 PM
Konsulenttjenester innkjøp, logistikk og økonomi 1/11/2021 12:00 PM
Finansielle revisjonstjenester - Nasjonal anskaffelse
Veiledende kunngjøring anskaffelse av Konsulenttjenester innkjøp, logistikk og økonomi
Veiledende kunngjøring anskaffelse av Konsulenttjenester innkjøp, logistikk og økonomi
Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester 4/20/2020 12:00 PM
Finansielle revisjonstjenester - Helse Nord RHF 4/15/2020 12:00 PM
Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester 4/2/2020 12:00 PM
Finansielle revisjonstjenester - Nasjonal anskaffelse 3/19/2020 12:00 PM
Oversettelsestjenester - nasjonal anskaffelse 1/10/2020 12:00 PM
Veiledende kunngjøring - Finansielle revisjonstjenester - Nasjonale tjenester
Reisebyråtjenester for tjenestereiser -nasjonal anskaffelse 10/23/2019 12:00 PM
Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester
Oversettelsestjenester
Flyreiser, nasjonal avtale
Rådgivende ingeniør elektro (RIE) til norske helseforetak
Brystimplantater til rekonstruktiv kirurgi - nasjonal anskaffelse (NY) 10/11/2018 12:00 PM
Brystimplantater til rekonstruktiv kirurgi - nasjonal anskaffelse 8/22/2018 12:00 PM
Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester til Helse Nord RHF
Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester til norske helseforetak
Interiørarkitekt Helse Bergen HF
Deltilbud Rådgivende ingeniør og elektro tjenester 6/28/2018 12:00 PM
Rådgivende ingeniør elektro (RIE) til norske helseforetak 6/28/2018 12:00 PM
Deltilbud anskaffelsen Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester 4/5/2018 12:00 PM
Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester til Helse Nord RHF 4/5/2018 12:00 PM
Interiørarkitekt Helse Bergen HF 4/5/2018 12:00 PM
Deltilbud anskaffelsen Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester 12/20/2017 12:00 PM
Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester til norske helseforetak 12/20/2017 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: Brystimplantater - Nasjonal anskaffelse
Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester - nasjonal anskaffelse
Prior information notice.
Veiledende kunngjøring

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00