Kommunikasjonshjelpemidler

Information

11/11/2016

Buyer

Postboks 5, St Olavs plass
0130 OSLO
Norway
+47 21 07 10 00
nav.anskaffelser@nav.no

Short description

NAV planlegger å kunngjøre en åpen anbudskonkurranse av kommunikasjonshjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester. Anskaffelsen vil bli delt inn i poster/delkonkurranser.

Avtalen planlegges å ha en varlighet på 2 år. Oppdragsgiver vil ha opsjon på forlengelse av hele eller deler av avtalen i en periode på inntil 2 år.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway