Gjertrud Eggen

Innkjøpsrådgiver

Tenders

Title Closing date
HO-24-06 Rammeavtale tolketjenester_NY KUNNGJØRING 7/4/2024 12:00 PM
HO-24-04 Rammeavtale Legemidler og multidose 6/19/2024 12:00 PM
HO-24-06 Rammeavtale tolketjenester 6/4/2024 12:00 PM
HO-24-02 Kontroll av lekeplassutstyr 3/12/2024 12:00 PM
EL-23-17 Medisinskteknisk utstyr 2/6/2024 12:00 PM
TY-23-10 Rammeavtale Flytende meierivarer 11/27/2023 12:00 PM
HO-23-03 Rammeavtale Flytende meierivarer 11/23/2023 12:00 PM
HO-23-02 Rammeavtale Frukt/grønt, kjøtt, fisk og matemballasje 11/10/2023 12:00 PM
Kopi av Delkontrakt 2_ Sundsvoll Dagaktivitetssenter 7/4/2023 12:00 PM
Kopi av Delkontrakt 1_Moen sykehjem 7/4/2023 12:00 PM
EL-23-06 Rammeavtale Transporttjenester aktivitet PRO - NY KONKURRANSE - AVLYST!
Delkontrakt 2_ Sundsvoll Dagaktivitetssenter 4/27/2023 12:00 PM
Delkontrakt 1_Moen sykehjem 4/27/2023 12:00 PM
EL-23-06 Rammeavtale Transporttjenester aktivitet PRO - NY KONKURRANSE 4/27/2023 12:00 PM
RO-23-01 Rammeavtale vaskeritjenester 4/14/2023 12:00 PM
EL-23-07 Formingsmateriell og leker 6/2/2023 12:00 PM
TR-23-11 Vikartjenester jordmor 6/1/2023 12:00 PM
FR-23-01 Rammeavtale Vikartjenester i helse og mestring - NY KONKURRANSE 5/2/2023 12:00 PM
FR-23-01 Rammeavtale Vikartjenester i helse og mestring - AVLYST
EL-23-06 Rammeavtale Transporttjenester aktivitet PRO - AVLYST
FR-23-01 Rammeavtale Vikartjenester i helse og mestring 4/14/2023 12:00 PM
EL-23-06 Rammeavtale Transporttjenester aktivitet PRO 3/27/2023 12:00 PM
EL-23-06 Rammeavtale Transporttjenester aktivitet PRO 3/27/2023 12:00 PM
HO-22-09 Rammeavtale tolketjenester
HO-22-05 Rammeavtale arbeidstøy for ansatte innen renhold, kjøkken, pleie og omsorg
HO-22-05 Rammeavtale arbeidstøy for ansatte innen renhold, kjøkken, pleie og omsorg 1/26/2023 12:00 PM
HO-22-04 Rammeavtale kontorrekvisita og fritt skolemateriell 1/31/2023 12:00 PM
EL-22-07 Rammeavtale vikarer til helse- og omsorgstjenesten 1/20/2023 12:00 PM
SO-22-05 Rammeavtale vikartjeneste helse og omsorg NY KONKURRANSE 1/23/2023 12:00 PM
SO-22-05 Rammeavtale vikartjeneste helse og omsorg 1/12/2023 12:00 PM
HO-22-09 Rammeavtale tolketjenester 11/22/2022 12:00 PM
EL-22-06 Rammeavtale vask og rens av privattøy 11/14/2022 12:00 PM
HO-22-06 Dynamisk innkjøpsordning kjøp av biler 12/31/2026 12:00 PM
HO-22-03 Digitale psykologtjenester 5/31/2022 12:00 PM
EN-22-02 TOTALENTREPRISE REHABILITERING DREVSJØ RENSEANLEGG 5/31/2022 12:00 PM
ST-22-08 Toalettbygg til Kjemsjøen bade- og friluftslivsområde 5/10/2022 12:00 PM
AB-22-01 Renholdstjenester 4/8/2022 12:00 PM
HO-21-12 Vann-, slam- og avløpsanalyser - AVLYST
HO-21-12 Vann-, slam- og avløpsanalyser 1/18/2022 12:00 PM
TR-21-08 Rammeavtale vaskeritjenester - Reservert kontrakt 3/15/2022 12:00 PM
RO-22-01 Totalentreprise varmepumpeanlegg Gjøsvika sykehjem 3/17/2022 12:00 PM
ST-22-04 Utredning skoledrift Sollia skole 2/16/2022 12:00 PM
OT-21-01 Vann-, slam- og avløpsanalyser 1/7/2022 12:00 PM
RO-21-01 Rammeavtale helsevikarer 1/7/2022 12:00 PM
HO-21-13 Arbeidstøy for vaktmestere og utearbeidere 12/14/2021 12:00 PM
TY-21-08 Taxitransport for dagsenteret, Tjønnmosenteret 12/2/2021 12:00 PM
NO-20-05 Kopi- og multifunksjonsmaskiner 5/19/2021 12:00 PM
Intensjonskunngjøring Service elektromedisinsk utstyr Trysil
TY-20-09 Vaskeritjenester
TY-20-09 Vaskeritjenester 4/1/2021 12:00 PM
HO-20-06 Storhusholdning kolonialvarer
HO-19-05 Frukt/grønt, kjøtt, fisk og matemballasje
HO-20-04 Senger til institusjon 1/25/2021 12:00 PM
FR-20-02 Legemidler og multidose 12/2/2020 12:00 PM
HO-20-08 Kontormøbler 12/8/2020 12:00 PM
SO-20-09 Kopi- og multifunksjonsmaskiner 12/10/2020 12:00 PM
OS-20-08 Inn på tunet 11/25/2020 12:00 PM
HO-20-06 Storhusholdning kolonialvarer 5/6/2020 12:00 PM
HO-20-05 Service elektromedisinsk utstyr 4/9/2020 12:00 PM
HO-19-11 Legemidler og multidose 2/24/2020 12:00 PM
HO-19-08 Rengjøring, papir, plast og lysartikler 6/11/2019 12:00 PM
HO-19-03 Kontroll av lekeplassutstyr 5/24/2019 12:00 PM
HO-19-02 Legemiddelrevisjon 5/21/2019 12:00 PM
RE-19-04 Intensjonskunngjøring veterinærtjenester Rendalen
HO-19-05 Frukt/grønt, kjøtt, fisk og matemballasje 3/21/2019 12:00 PM
Invitasjon til dialog - Vintervedlikehold, Os i Østerdalen
Invitasjon til dialog - Matvarer storhusholdning
Invitasjon til dialog - Telefoni
RO-18-04 Varm mat institusjon 3/20/2018 12:00 PM
TY-18-01 Entreprise Litun terapibasseng 3/19/2018 12:00 PM
HO-18-03 Invitasjon til dialog - kontroll av brannvarslings-, nødlys- og innbruddsalarmanlegg
RO-18-04 Hot food institution 3/20/2018 12:00 PM
NO-18-01 WAN-kommunikasjon og internettaksess 3/5/2018 12:00 PM
HO-17-08: Kontroll løfteutstyr 1/15/2018 12:00 PM
HO-17-07 Invitasjon til dialog - kontroll av brannvarslings-, nødlys- og innbruddsalarmanlegg
REK-17-02: Øvre Rendal kirke, utvendige malerarbeider 12/21/2017 12:00 PM
EN-17-14 Renovering av bad - Fjellheimen Leirskole 1/19/2018 12:00 PM
HO-17-07 Invitation to dialogue — inspections of fire alarm, emergency lights and burglary alarm systems.
HO-17-06: Invitation to dialogue — office supplies and free school materials.
HO-17-06: Invitasjon til dialog - kontorrekvisita og fritt skolemateriell
EN-17-04: Renovering av bad - Fjellheimen Leirskole 10/23/2017 12:00 PM
HO-17-04 Rør og rørdeler 8/8/2017 12:00 PM
SO-16-11: Kopi- og multifunksjonsmaskiner 6/2/2017 12:00 PM
SO-16-11: Photocopying and multi-functional machines. 5/30/2017 12:00 PM
HO-16-06: Sales and licensing checks. 4/28/2017 12:00 PM
HO-16-06: Salgs- og skjenkekontroll 4/28/2017 12:00 PM
HO-16-07: Art materials and toys. 4/21/2017 12:00 PM
HO-16-07: Formingsmateriell og leker 4/21/2017 12:00 PM
NO-16-04: Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter 1/25/2017 12:00 PM
HO-15-03: Legemidler og multidose 2/5/2016 12:00 PM
SO-15-06: Vegsalt 12/23/2015 12:00 PM
LO-15-05: Totalentreprise brannvarslingsanlegg Loar skule 6/11/2015 12:00 PM
ÅM-15-05 Septikrenovasjon 5/11/2015 12:00 PM
HO-15-01 Kontroll av lekeplassutstyr 4/14/2015 12:00 PM
NG-14-07 Elektroinstallasjon 1/12/2015 12:00 PM
DO-15-01 Snøheimbussen 3/6/2015 12:00 PM
TY-14-10: Leie og vask av tøy til institusjon og institusjonspasienter 1/13/2015 12:00 PM
TR-14-01: Septikrenovasjon 12/9/2014 12:00 PM
TY-14-06: Vaskeritjenester 10/23/2014 12:00 PM
OG-14-02 Storhusholdning 9/8/2014 12:00 PM
HO-14-05: Oljeprodukter og drivstoff 6/26/2014 12:00 PM
HO-14-02 Kjøkkenutstyr og porselensvarer 4/29/2014 12:00 PM
RE-14-02 Forvaltningsrevisjon 4/23/2014 12:00 PM
RO-13-02 Vaskeritjenester 1/31/2014 12:00 PM
HO-13-04 Arbeidstøy 1/9/2014 12:00 PM
OG-13-01 Legemidler og multidose 11/26/2013 12:00 PM
TY-13-11: Forvaltningsrevisjon 10/25/2013 12:00 PM
LO-13-02: Asfaltering 6/5/2013 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00