Jan Erik Sæther Ask

Innkjøpsansvarlig

Tenders

Title Closing date
Vikar innkjøpsansvarlig 8/4/2021 12:00 PM
Kunstneres arbeidsforhold og levekår 6/14/2021 12:00 PM
Parallelle rammeavtaler for kjøp av konsulenttjenester 1/11/2021 12:00 PM
IKT-systemer og plattformer 2/16/2021 12:00 PM
Virksomhetsutvikling og digitalisering 2/16/2021 12:00 PM
Parallelle rammeavtaler for kjøp av konsulenttjenester 2/16/2021 12:00 PM
Evaluering av tilskuddsordningen for musikkfestivaler og Kulturrådets øvrige virkemidler for festivalene på kunstområdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og tverrfaglige festivaler 2/16/2021 12:00 PM
Evaluering av tilskuddsordningen for musikkfestivaler og Kulturrådets øvrige virkemidler for festivalene på kunstområdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og tverrfaglige festivaler 1/11/2021 12:00 PM
Evaluering av kunstnerassistentordningen 1/14/2021 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester
Nasjonale datasett 10/12/2020 12:00 PM
Bistand til utvikling av IT-strategi 10/5/2020 12:00 PM
Webinar for museumssektoren 9/21/2020 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester 8/31/2020 2:00 PM
Konsulent prosessledelse 8/31/2020 12:00 PM
Leie av midlertidig leder – avdelingsdirektør virksomhetsstyring 8/17/2020 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester 8/19/2020 12:00 PM
Gjennomgang og tilpasning av organisasjons- og styringsstruktur 8/11/2020 12:00 PM
Kulturrådets podkast 6/18/2020 12:00 PM
Behovsanalyse ny systemstøtte for tilskuddsforvaltning 6/19/2020 12:00 PM
Scenarier for fremtidens kultursektor 5/19/2020 12:00 PM
Modell for beregning av restaurerings- og vedlikeholdsutgifter 5/25/2020 12:00 PM
Kunnskapsprosjekt Fri scenekunst og formidling. Muligheter og utfordringer knyttet til visning av fri scenekunst. 5/21/2020 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av kredittkorttjenester 4/28/2020 12:00 PM
Analyse av Kulturrådets IT driftsmiljø- og infrastruktur 2/6/2020 12:00 PM
Analyse av Kulturrådets IT arkitektur, samt utarbeidelse av målearkitektur og modell for arkitekturstyring 2/6/2020 12:00 PM
Parallelle rammeavtaler for kjøp av juridiske tjenester 1/20/2020 12:00 PM
Medieovervåkningstjenester 12/5/2019 12:00 PM
Rammeavtale. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur 11/18/2019 12:00 PM
Vurdering av tilgang til åpne data 11/18/2019 12:00 PM
Digital resepsjon 11/11/2019 12:00 PM
Kartlegging av kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv 10/21/2019 12:00 PM
Forprosjekt internett 10/15/2019 12:00 PM
Kartlegging av internasjonal næringsrettet aktivitet blant Kulturrådets søknader og tildelinger 9/19/2019 12:00 PM
Internasjonalt samarbeid 9/19/2019 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av kommunikasjonstjenester 8/21/2019 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av grafisk designtjenester 6/26/2019 12:00 PM
Norsk oversettelse av Spectrum 5.0 8/20/2019 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av utviklings- og forvaltningstjenester på eSak 5/21/2019 12:00 PM
Anskaffelse av internasjonalt sammenlikningsgrunnlag for statlige insentiver og korrektiver i norsk kunstnerpolitikk 5/20/2019 12:00 PM
Arrangement-app for Kulturrådet 5/13/2019 12:00 PM
Klassifisering av virkemidler, metodisk rammeverk, kartlegging av statlige aktører som forvalter virkemidler på kunst- og kulturområdet, og vurdering av praksis for anvendelse av ulike virkemidler 5/6/2019 12:00 PM
Anskaffelse av eksternt sekretariat for sluttrapport om analyse av forvaltningspraksis 4/25/2019 12:00 PM
Anskaffelse av delegeringsreglement 4/24/2019 12:00 PM
Kunst i tall 5/6/2019 12:00 PM
Analyse av forvaltningspraksis 3/26/2019 12:00 PM
Avslutningskonferanse for det nordiske prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden» 4/1/2019 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av oversettelses- og språktjenester 3/6/2019 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av brukerlisenser for musikkomposisjoner, samt egenkomponering 2/14/2019 12:00 PM
Bruker- og bruksundersøkelse museer 2/13/2019 12:00 PM
Renholdstjenester 12/19/2018 12:00 PM
Løsning for elektronisk varslingskanal 11/26/2018 12:00 PM
Kreativ næring, kuraterte møteplasser 11/14/2018 12:00 PM
Analyse av arealbruk, kontormiljø og utforming av Kulturrådets lokaler i Oslo 10/24/2018 12:00 PM
Anskaffelse av lederutviklingsprogram 10/15/2018 12:00 PM
Kompetanseprogram kreativ næring 10/15/2018 12:00 PM
Litteraturutredningen 2019. En gjennomgang av Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur. 9/18/2018 12:00 PM
Følgeevaluering - den kulturelle og kreative næringen 2018-2022 8/27/2018 12:00 PM
Integrasjonsutvikler 6/18/2018 12:00 PM
Rapportutvikler/statistikk- og analysekompetanse 6/18/2018 12:00 PM
Prosjektlederstøtte 6/18/2018 12:00 PM
Konsulentbistand til prosjekt for statistikk og analyse i Norsk kulturråd 6/18/2018 12:00 PM
Statistikk og analyseverktøy med tilhørende tjenester, samt vedlikeholdsavtale 6/18/2018 12:00 PM
Forskningsoppdrag om organisering, kunstnerisk praksis og ressurstilgang i det visuelle kunstfeltet 4/17/2018 12:00 PM
Kartlegging og analyse av strategier og virkemidler for visuell kunst 4/17/2018 12:00 PM
Gjennomgang av foreliggende statistikk om visuell kunst i Norge 4/17/2018 12:00 PM
Leie av kontorlokaler i Bodø 1/15/2018 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av møbler og inventar 1/10/2018 12:00 PM
Kjøp av møbler og inventar 12/7/2017 2:00 PM
Rekrutteringstjenester 12/4/2017 12:00 PM
Avtale om medieovervåkningstjenester 12/5/2017 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av audiovisuelle produkter og tjenester 11/28/2017 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av nettverkskomponenter, programvare og tilhørende nettverksrelatert utstyr og tjenester 12/4/2017 12:00 PM
Utredning om konsertarrangører 10/26/2017 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av programvare, lisenser, assistanse og tilhørende tjenester
Rammeavtale for kjøp av servere og lagring med tilhørende ekstrautstyr
Rammeavtale for kjøp av PC og skjermer med tilhørende ekstrautstyr
Leie av kontorlokaler til kontoret Kreativt Norge 6/12/2017 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av servere og lagring med tilhørende ekstrautstyr 5/8/2017 12:00 PM
Evaluering av Aspirantordningen i Norsk kulturråd 2012 – 2016 6/6/2017 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av programvare, lisenser, assistanse og tilhørende tjenester 3/13/2017 12:00 PM
Evaluering av tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper 4/24/2017 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av programvare, lisenser, assistanse og tilhørende tjenester 3/31/2017 12:00 PM
Utredning om allmenne kulturtidsskift i Norge og betydningen av Norsk kulturråds støtteordninger 1/17/2017 12:00 PM
Avtale om leie av kaffemaskiner og levering av tilhørende produkter og tjenester 11/14/2016 12:00 PM
Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy. KGV og KAV.
Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester innen informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign på web
Evaluering av forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer
Evaluering av Forprosjektordningen for scenekunst 10/12/2016 12:00 PM
Evaluering av Arrangørstøtteordningen for scenekunst 10/12/2016 12:00 PM
Evaluering av Forprosjektordningen og Arrangørstøtteordningen for scenekunst 6/6/2016 12:00 PM
Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur
Vedlikeholdsavtale Kulturrådets nettsider
Rammeavtale databriller
Rammeavtale for kjøp av kredittkorttjenester
Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy. KGV og KAV. 4/21/2016 12:00 PM
Evaluering av forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer 5/2/2016 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester innen informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign på web 1/25/2016 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av kredittkorttjenester
Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur
Rammeavtale databriller
Rammeavtale på trykkeritjenester for Norsk kulturråd
Vedlikeholdsavtale Kulturrådets nettsider
Evaluering av Kunstløftet 2012 - 2015
Bistand til utvikling av kartbaserte demonstratorer
Bedriftshelsetjenester 4/8/2015 12:00 PM
Evaluering av KSYS
Rammeavtale på trykkeritjenester for Norsk kulturråd 2/2/2015 12:00 PM
Evaluering av Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt
Forlagstjenester i forbindelse med utgivelse av Kulturrådets historie
Rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita
Evaluering av Kulturrådets satsning på digital infrastruktur for museer
Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester
Evaluering av Kunstløftet 2012 - 2015
Evaluering av KSYS 12/9/2014 12:00 PM
Rammeavtale. Musikk- og litteraturbransjen i tall 5/14/2014 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av hotelltjenester 4/9/2014 12:00 PM
Parallelle rammeavtaler for kjøp av kontorrekvisita 3/18/2014 12:00 PM
Forlagstjenester i forbindelse med utgivelse av Kulturrådets historie 11/7/2013 12:00 PM
FOU oppdrag. Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet 10/28/2013 12:00 PM
Rammeavtale for matlevering 8/15/2013 12:00 PM
Anskaffelse av flyttetjenester 5/31/2013 12:00 PM
Anskaffelse av renholdstjenester Norsk kulturråd 5/13/2013 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00