Dorthe Dolleris Petersen

Indkøbs- og Udbudskonsulent

Tenders

Title Closing date
Omlastningsplads af forbrændingsegnet affald og madaffald. Dagrenovation, småt brændbart, stort brændbart.
Omlastningsplads af forbrændingsegnet affald og madaffald. Dagrenovation, småt brændbart, stort brændbart. 3/1/2022 8:00 AM
Tildelingsbekendtgørelse på de 5.
Tildelingsbekendtgørelse på de 5
Tildelingsbekendtgørelse Vandkvalitetsmålere og øvrige målere til spildevand og drikkevand
Entreprenørydelse - Hovedpumpestation ved Svendborg Havn (tilbudsfase) 1/8/2021 12:00 PM
Vandkvalitetsmålere og øvrige målere til spildevand og drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Supperlingskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Suppleringskøb Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Suppleringskøb Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Suppleringskøb Trykmålere, øvrige målere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Suppleringskøb Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Suppleringskøb Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Suppleringskøb Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Suppleringskøb Vandkvalitetsmålere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Flowmålere magnetisk induktiv, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Temperaturmålere, inkl. rumtemperatur, øvrige målere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Trykmålere, øvrige målere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Niveaumålere radar, øvrige målere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Niveaumålere hydrostatiske målere, øvrige målere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Flowmålere Magnetisk induktiv, øvrige målere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, drikkevand 9/14/2020 8:01 AM
Nyanlæg Vandkvalitetsmålere, spildevand 9/14/2020 8:01 AM
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud)
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud 6.9.2019)
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud 6.9.2019) 10/10/2019 12:00 PM
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart (genudbud) 9/19/2019 12:00 PM
Provas - Udbud på omlastning af forbrændingsegnet affald. Dagrenovation, småt brændbart og stort brændbart. 9/19/2019 12:00 PM
Genudbud for indkøb af polymer, slutafvanding til Fredericia Spildevand og Energi A/S
Miljøanalyser Drikkevand/Grundvand og Spildevand/Slam og Perkolat
Delaftale 2 Spildevand, Slam og Perkolat 10/24/2018 8:00 AM
Delaftale 1 Drikkevand og grundvandsanalyser, prøvetagning og analysering 10/24/2018 8:00 AM
Miljøanalyser Drikkevand/Grundvand og Spildevand/Slam og Perkolat 10/24/2018 8:00 AM
Genudbud for indkøb af polymer, slutafvanding til Fredericia Spildevand og Energi A/S 10/19/2018 12:00 PM
Indkøb af polymer til renseanlæg og KSA bil for 10 af SamAquas ejere.
Udbud af fældningskemikalier til renseanlæg og øvrige kemikalier for 10 af SamAquas ejere.
Indkøb af polymer til renseanlæg og KSA bil for 10 af SamAquas ejere. 1/9/2018 8:00 AM
Udbud af fældningskemikalier til renseanlæg og øvrige kemikalier for 10 af SamAquas ejere. 3/15/2018 12:00 PM
Provas - Fjernaflæste målere 1/19/2018 1:00 PM
Delaftale 20 Kerteminde forsyning A/S: Kerteminde renseanlæg 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 19 VandCenterSyd A/S, Bogense renseanlæg. Slutafvanding 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 18 VandCenterSyd A/S, Ejby Mølle renseanlæg. Slutafvanding 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 17 VandCenterSyd A/S, Ejby Mølle renseanlæg. Forafvanding 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 16 Ærø Vand A/S, tre anlæg Slutafvanding 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 15 Vand og affald Svendborg renseanlæg A/S, Anlægs beskrivelse. Egsmade renseanlæg. 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 14 Vand og Affald, Svendborg renseanlæg A/S, Egebjerg syd. Forafvanding og efterklaring. 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 13 Provas A/S, Haderslev Spildevand A/S, Haderslev Renseanlæg 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 12 BlueKolding A/S, Lunderskov renseanlæg øst. Slutafvanding 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 11 BlueKolding A/S, Vamdrup renseanlæg. Slutafvanding 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 10 BlueKolding A/S, Kolding renseanlæg. Slutafvanding 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 9 Middelfart Spildevand A/S: Nr. Åby renseanlæg forafvanding og slutafvanding 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 8 Middelfart spildevand A/S: Middelfart renseanlæg forafvanding og slutafvanding 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 7 Assens forsyning A/S, 5 anlæg. 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 6 Assens forsyning A/S: Assens Renseanlæg 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 5 FFV transport A/S KSA bil 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 4 FFV Spildevand A/S – Sdr. Nærå renseanlæg 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 3 FFV Spildevand A/S – Faaborg renseanlæg 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 2 Fredericia spildevand og energi A/S, Fredericia centralrenseanlæg slutafvanding 1/9/2018 8:00 AM
Delaftale 1 Fredericia spildevand og energi A/S, Fredericia centralrenseanlæg forafvanding 1/9/2018 8:00 AM
Genudbud Rammeaftale ledningsmateriel Vanddistribution
Rammeaftale levering af Koldtvandsmålere
Rammeaftale Ledningsmateriel til Vanddistribution
Delaftale 6 Diffussiontætte rør 8/31/2017 12:00 PM
Delaftale 5 Mekanisk sikring 8/31/2017 12:00 PM
Delaftale 4: Stikledningsventil – Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør 8/31/2017 12:00 PM
Delaftale 3 Stikledningsventile, POM og garniture 8/31/2017 12:00 PM
Delaftale 2 Skydeventiler med garniture 8/31/2017 12:00 PM
Delaftale 1 PE rør - el fittings 8/31/2017 12:00 PM
Genudbud Rammeaftale ledningsmateriel Vanddistribution 8/31/2017 12:00 PM
Delaftale 6: Diffusionstætte rør 5/29/2017 12:00 PM
Delaftale 5: Mekanisk sikring 5/29/2017 12:00 PM
Delaftale 4: Stikledningsventil – Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør 5/29/2017 12:00 PM
Delaftale 3: Stikledningsventiler, POM og garniturre 5/29/2017 12:00 PM
Delaftale 2: Skydeventiler med garniture 5/29/2017 12:00 PM
Delaftale 1 PE rør og el fittings 5/29/2017 12:00 PM
Rammeaftale Ledningsmateriel til Vanddistribution 5/29/2017 12:00 PM
Rammeaftale levering af Koldtvandsmålere 5/15/2017 11:59 PM
Høring ledningsmateriel til vanddistribution 3/31/2017 12:00 PM
Rammeaftale for smedearbejdet:Implementering af UV-belysning af drikkevand i VandCenter Syds distributionsnet 8/10/2016 12:00 PM
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 2.
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 2
Drain covers
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 2 12/22/2015 12:00 PM
Udbud tjenesteydelse spildevandsslam, opsamling og transport af flydende slam 12/22/2015 12:00 PM
Genudbud kloakstøbegods
Genudbud kloakstøbegods 8/12/2015 12:00 PM
Kloakstøbegods 6/4/2015 12:00 PM
Drain covers 6/4/2015 12:00 PM
Tjensteydelse Laboratorieanalyse
Brøndgods 3/31/2015 12:00 PM
Delaftale 2 Spildevand, slam, perkolat 2/2/2015 12:00 PM
Tjensteydelse Laboratorieanalyse 2/2/2015 12:00 PM
Delaftale 1 Drikkevandsanalyser 2/2/2015 12:00 PM
Laboratory services 2/2/2015 12:00 PM
Høring på udbudsmateriale om Vandanalyse 10/21/2014 12:00 PM
Sewage treatment services
Indkøb af polymere til brug på renseanlæg
Water-treatment chemicals
Indkøb af kemikalier til fosforfjernelse, svovlbrinte bekæmpelse, aktiv kul samt Lud.
Delaftale 16 Assens forsyning Aarup renseanlæg slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 15 Assens forsyning Haarby renseanlæg slutafvanding. 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 14 Assens forsyning, Gunnerup renseanlæg slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 13 Assens forsyning Assens renseanlæg slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 12 Kolding spildevand, Lunderskov renseanlæg vest. Slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 11 Kolding spildevand, Lunderskov renseanlæg øst. Slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 10 Kolding spildevand, Vamdrup renseanlæg. Slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 9 Kolding spildevand, Kolding renseanlæg . Slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 8 Ærø Vand, Marstal renseanlæg, Søby renseanlæg, Ærøskøbing Renseanlæg. Slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 7 Fredericia spildevand og energi, Fredericia centralrenseanlæg slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 6 Fredericia spildevand og energi, Fredericia centralrenseanlæg forafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 5 Vand og affald Svendborg, Egsmade renseanlæg. Slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 4 Vand og Affald Svendborg, Egebjerg syd. Forafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 3 VandcenterSyd, Bogense renseanlæg, Otterup renseanlæg, Søndersø renseanlæg. Slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 2 VandcenterSyd, Ejby Mølle renseanlæg. Slutafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Delaftale 1 VandcenterSyd, Ejby Mølle renseanlæg. Forafvanding 2/24/2014 12:00 PM
Indkøb af polymere til brug på renseanlæg 2/24/2014 12:00 PM
3.9 Delaftale 9 Lud. 2/6/2014 12:00 PM
3.8 Delaftale 8 Aktiv kul. 2/6/2014 12:00 PM
3.7 Delaftale 7 Calciumnitrat 45 %, til svovlbrinte behandling. 2/6/2014 12:00 PM
3.6 Delaftale 6 Assens spildevand 2/6/2014 12:00 PM
3.5 Delaftale 5 Kolding spildevand 2/6/2014 12:00 PM
3.4 Delaftale 4 Ærø Vand 2/6/2014 12:00 PM
3.3 Delaftale 3 Fredericia forsyning 2/6/2014 12:00 PM
3.2 Delaftale 2 Vand og Affald 2/6/2014 12:00 PM
3.1 Delaftale 1 VandcenterSyd 2/6/2014 12:00 PM
Indkøb af kemikalier til fosforfjernelse, svovlbrinte bekæmpelse, aktiv kul samt Lud. 2/6/2014 12:00 PM
Drinking-water piping
Hydrometers
EU udbud, levering af ledningsmateriel drift af vand 5/30/2013 12:00 PM
EU udbud koldvandsmålere til drikkevand 5/30/2013 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00