KK-DPS Rådgivertjenester Brannrådgiver for arbeid med lukking av brannavvik på bygg

Information

1
KK-DPS Rådgivertjenester Brannrådgiver for arbeid med lukking av brannavvik på bygg
Tjenestekonsesjon
Konsulenttjenester
Aleksander Ingvaldsen

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Denne avtalen gjelder rådgiving innen RIBr ingeniør brann.
Rådgiveren vil jobbe for enheten Eiendomsdrift som administrerer og drifter det meste av kommunens bygningsmasse. Rådgiver vil jobbe med avdelingens prosjektleder(e), som har dette som arbeidsoppgave. Enten en til en eller som del av ett team, ut fra kompleksitet.
Omfang av Oppgaveområder:
- Gjennomgang av innkomne avvik fra myndighet.
- Være med som en del av prosjekteringsgruppe, for å Prosjektere løsninger for å lukke avvik, Bygningsmessige og tekniske avvik.
- Definere arbeid som må utføres for å lukke avvik, og på hvilke fag.
- Utarbeide deler av funksjonsbeskrivelser og dokumentasjon for offentlige anbuds- konkurranser for å lukke avvik, for utførende bygningsmessige og tekniske fag.
- Utarbeidelse av tegningsgrunnlag/brannplaner og eventuelt annen brannteknisk dokumentasjon i prosjektet.
- Uavhengig kontroll
- Byggherrens kontroller, under utførende arbeid for lukking av avvik, innenfor sitt fagfelt.
- Utarbeidelse av brannkonsept med tilstandsanalyse

Suppliers

Name Primary contact Phone
Ignist AS Morten Iversen Berland

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00