KK-DPS Rådgivertjenester VVS, RIV og RIE for arbeid lukking brannavvik kommunale bygg

Information

1
KK-DPS Rådgivertjenester VVS, RIV og RIE for arbeid lukking brannavvik kommunale bygg
Tjenestekonsesjon
Konsulenttjenester
Aleksander Ingvaldsen

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Denne avtalen gjelder rådgiver innen Sprinkler, VVS, RIV og RIE for arbeid innen lukking av brannpålegg og avvik på kommunale bygg tilhørende Kristiansund Kommune.
Rådgiverne vil jobbe for enheten Eiendomsdrift som administrerer og drifter det meste av kommunens bygningsmasse. Rådgiver vil jobbe med avdelingens prosjektleder(e), som har dette som arbeidsoppgave. Enten en til en eller som del av ett team med også flere rådgivere, ut fra kompleksitet.
Oppgaver:
Gjennomgang av innkomne avvik på branntekniske på kommunale bygg.
- Definere arbeid som må utføres for å lukke avvik, og på hvilke fag, samt legge en strategisk plan for videre arbeid.
- Må også kunne si noe om bygningsmessige arbeider, opp mot tekniske fag/plan for utbedring.
- Prosjektere løsninger for å lukke avvik, for sitt fagområde.
- Utarbeide funksjonsbeskrivelser og dokumentasjon for offentlige anbuds- konkurranser for å lukke avvik, for utførende tekniske fag, Samt definere bygningsmessige fag og omfang så detaljert som mulig. (vil kunne bli gitt bistand fra flere med bygningsmessig bakgrunn også)
- Evt. bistand under konkurranse-gjennomføring/gjennomgang av innkomne tilbud.
- Utarbeidelse av tegningsgrunnlag og annen dokumentasjon i prosjektet.
- Uavhengig kontroll, PRO og UTF.
- Byggherrens representant og kontroller, under utførende arbeid for lukking av avvik, innenfor sitt fagfelt ved behov.
- Det kan også tilkomme andre oppgaver innen fagfeltet.

Suppliers

Name Primary contact Phone
HRP AS Marked HRP AS +47 41 41 14 70

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00