Mathallen torget – utskifting av vare- og personheis

Information

1
Mathallen torget – utskifting av vare- og personheis
Kontrakt
Bygningsdrift
Vanasha Kazm
Over nasjonal terskelerverdi
NS 11001 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Bergen Kommune har i dag 1 stk. vareheis og 1 stk. personheis som skal skiftes ut ved Mathallen Torget, Strandkaien 3, 5013 BERGEN.

Kort orientering om oppdraget - vareheis

Det skal utføres en komplett montasje, hvorav eksisterende vareheis skiftes ut med en tilsvarende. Dette innebærer at ny vareheis skal i det vesentlige samsvare med dagens heis. Ny vareheis skal derfor:
  • betjene 3 etasjer med gjennomgang.
  • være UTEN person befordring, ha heisstol
Derimot har dagens vareheis drivsystem drivskive/kjede, men ny vareheis skal ha hydraulisk drivsystem.

Kort orientering om oppdraget - personheis

Det skal utføres en komplett montasje hvorav en ny maskinromsløs MRL heis monteres i eksisterende sjakt, og dagens personheis skiftes ut med en ny vare- og personheis. Ny heis skal på samme måte som dagens personheis betjene 5 etasjer med gjennomgang. Installasjonen av begge heisene er å anse som et totalprosjekt, med angivelse av alle relevante kostnader.

Suppliers

Name Primary contact Phone
TK Elevator Norway AS Kristoffer Hansen

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00