Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold

Information

1
Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold
Rammeavtale
Simon Bruun Eidhammer

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Given in inquiry document
NOK

Description:

Rammeavtale med tre leverandører for rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold
sine lokasjoner.
Tjenesten vil omfatte rørleggertjenester i forbindelse med løpende og akutt vedlikehold samt
ombyggingsarbeider.
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det eksisterer en nasjonal avtale innen Arkitekt- og
rådgivende ingeniørtjenester. Delområde A2: Rådgivende ingeniør ventilasjon-, varme- og
sanitæranlegg (RIV) vil være av størst betydning. Tjenester som faller inn under den nasjonale
avtalen vil ikke omhandles i denne rammeavtalen.


Antatt verdi for denne avtalen er estimert til 12 000 000,- NOK eks. mva. pr år. Anslagene og
forventet verdi vil variere en del fra år til år. Anslagene innebærer for øvrig ingen kjøpeplikt for
Oppdragsgiver. Forventet verdi er estimert ut ifra erfaringstall og fremtidige
prosjekter/vedlikeholdsarbeider, som innebærer en del usikkerhet i form av budsjettdekning. Se
Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon og Vedlegg 3 - Prisskjema for nærmere beskrivelse.
Omsetningen på avtalen vil få en maksimal verdi som ligger til dels vesentlig høyere enn den som er
historisk oppgitt per år. Anslått maksimal verdi er 50 000 000 NOK eks. mva. over 4 år. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
Assemblin AS Morten Spildrejorde
Bravida Norge AS (hovedenhet) Bjørn Karl Ovesen +47 90 85 23 32
Askim & Mysen Rør AS Tor Anders Krogstad +47 69 84 60 10

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00