2022/1029 - Fasade restaurering Tittelsnes fort - REVE

Information

1
2022/1029 - Fasade restaurering Tittelsnes fort - REVE
Enkeltanskaffelse
Tonje Dahle

Conditions

Not applicable
Not Applicable
NOK

Description:

Avtalen gjelder restaurering av fasade på Tittelsnes fort i Sveio kommune.

Oppdraget består i å skifte deler av kledning, maling av vinduer og dører på fire bygg.

Se konkurransegrunnlagets del III for nærmere beskrivelse.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Berge Sag og Trelast Ellef Kvalvågnes +47 98 22 93 54

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00