Rammeavtale offentlige saksbehandlingstjenester

Information

1
Rammeavtale offentlige saksbehandlingstjenester
Rammeavtale Tjenestekjøp
Konsulenter administrativt
Tommy Thrana

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Linea AS har inngått avtale med Areal og Eiendom AS for rammeavtale for innleie av dedikert(e) ressurs(er) for levering av offentlige saksbehandlertjenester.

Tjenester og oppgaver som rammeavtalen skal dekke er listet under. Listen er ikke uttømmende.

Avtalen vil ha en varighet på 2 år med opsjon for 1+1 år. Totalt 4 år.

 • Forelegging av planer jamfør krav i Linea AS sin områdekonsesjon.
 • Utarbeidelse / inngåelse av tinglysbare, private rettighetsavtaler med berørte grunneiere før prosjekter trer inn i gjennomføringsfasen.
 • Bistå i eller eventuelt håndtere ekspropriasjonsprosesser.
 • Innrapportering av anlegg til luftfartsmyndighetene, Kystverket og Kartverket.
 • Nødvendige søknader ved etablering av nettanlegg som for eksempel:
 • Søknad om tillatelse etter havne- og farvannsloven (kryssing av farvann)
 • Søknad om tillatelse etter veglovens bestemmelser
 • Søknad om tillatelse etter jernbanelovens bestemmelser
 • Søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser (dispensasjoner / endring av reguleringsplaner)
 • Utarbeidelse av kart og kartdata i forbindelse med nevnte oppgaver.
 • Standardisering i løsning av oppgavene vil bli nødvendig.
 • Innhenting av nødvendig dokumentasjon fra eks. Grunnboken og Jordskifteretten.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Areal og eiendom AS Arild Sunde +47 62 81 82 83

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00