Rammeavtale kontormøbler

Information

11
Rammeavtale kontormøbler
Rammeavtale med en leverandør
Inventar (møbler)
Ina Wergeland
2021/13290
52-64 mill eks. mva. (4 år - Bergenkommune). Samarbeidsparter ca. 28 mill. NOK eks. mva.
Over EØS terskelverdi
IK163457007
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)

Krav til miljømerkede produkter, unngå bruk av tropisk trevirke, krav til bruk av kjemikalier, unngå bruk av PVC
Alle kjøretøy som benyttes for å oppfylle oppdragsutførelsen, skal oppfylle utslippskrav tilsvarende Euronorm 6 (kjøretøy inntil 3,5 tonn tillatt totalvekt)/Euronorm VI (kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt), alternativt være nullutslippskjøretøy (helelektrisk eller hydrogen). Biler med tillatt totalvekt opptil 3,5 tonn som anskaffes i kontraktsperioden og som benyttes for oppdrag under kontrakten, skal være utslippsfrie. Biler med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som anskaffes i kontraktsperioden og som benyttes for oppdrag under kontrakten, skal fortrinnsvis være utslippsfrie, alternativt oppfylle den til enhver tid strengeste Euronormen som markedet for slike biler kan levere ved bestillingstidspunktet. Når 6 måneder av den initielle kontraktsperioden på 2 år (regnet fra dato for kontraktsinngåelse) er utløpt, skal alle kjøretøy som brukes i oppdragsutførelsen i Bergen sentrum (innenfor indre bompengering) være utslippsfrie. Unntak er større leveranser som leveres direkte til bestiller uten omlasting.
Grønt punkt
Adventistkirkens sykehjem, Landås menighets eldresenter, Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, Betanien rehabilitering og sykehjem, Solsletten sykehjem, Stiftelsen Slettebakken menighets eldresenter
Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Skoler forholder seg til samme kontaktperson både på kontor- og skolemøbler: Steinar Thorsen (kontaktinformasjon lengre nede på siden)

Kontaktperson hos leverandør

Bergenhus, Åsane, Arna, Alver, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Bergen Kirkelige Fellesråd, Havforskningsinstituttet, Konkurransetilsynet

Anne Nordvik
97 72 40 15
anne.nordvik@inputinterior.no

Bergen Vest inkl Laksevåg og Fyllingsdalen, Askøy, Øygarden, Adventistkirkens sykehjem, Landås Menighets Eldresenter, Omsorgssenteret Bergen Indremisjon, Betanien, Solsletten Sykehjem, Slettebakken menighets eldresenter
Stiftelsen Metodisthjemmet


Bjarne Nilsen
98 29 11 98
bjarne.nilsen@inputinterior.no

Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden (Gamle Fusa Kommune)

Steinar Thorsen
40 55 21 41
steinar.thorsen@inputinterior.no

Fana, Ytrebygda, Bjørnafjorden (gamle Os Kommune), Vaksdal, Voss

Åke Balestrand
95 84 29 30
aake.balestrand@inputinterior.no

Levering:
Leveringssted, og eventuelt nærmere angivelse av tidspunkt og leveringsmåte, avtales ved det enkelte avrop.
Leverandør må kunne levere standard kontormøbler (merket i pris- og produktskjemaet) innen 2 uker.
Bestillingsvarer skal leveres snarest mulig eller etter avtale med bestiller, men senest 12 uker etter bestilling.
Møblene skal være fritt levert til leveringsstedet som er spesifisert i den enkelte bestillingen.

Garanti og vedlikehold
Utvidet garanti på 5 år. Alle møbler som trenger vedlikehold, skal i henhold til avtalene leveres med informasjon om hvordan produktet skal vedlikeholdes. Leverandørene skal videre kunne erstatte slitedeler til møblene i minimum 10 år etter levering. Møblene skal være merket med navnet på leverandør eller produsent, slik at det blir lettere å spore opprinnelsen.

Description:

Enkeltkjøp med verdi opp til 800 000,- (eks. mva.) for kategorien kontormøbler:

- Skrivebord (med/uten motor)
- Kontorstoler
- Reoler/skap
- Skillevegger
- Møtebord
- Møtestoler
- Arkiv-skap/reoler
- Garderobeskap
- Kantinemøbler
- Sofa
- Bord
- Resepsjonsmøbler

Kjernesortimentet bestilles fra e-handelskatalog. Resterende sortiment bestilles ved hjelp av fritekst på e-handel.

Kjernesortimentet består av elektrisk hev-senk bord, 3 ulike varianter av kontorstoler, skillevegger, 2 varianter av møteromsstoler, besøksstol, reoler, høyskap, uttrekksskap, kantine bord- og stoler, sofaer og personlig skap. Alle tilbudte møbler i dette sortimentet er miljømerket.


Avgrensing for avtalen:
- Kjøp over NOK 800 000,- (eks. mva.) vil foregå på egen dynamisk innkjøpsordning for nye møbler
- Stort volum av like produkter kan kan lyses ut som en egen konkurranse på den dynamiske innkjøpsordningen selv om kjøpet ikke overstiger NOK 800 000,- i verdi.
- Brukte møbler og leie av møbler omfattes ikke av avtalen

Suppliers

Name Primary contact Phone
Input interior Norway AS Trond Hauge +47 40 55 21 40

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00