Rosetårnet barnehage - oppgradering av uteområdet

Information

1
Rosetårnet barnehage - oppgradering av uteområdet
Kontrakt
Selma Sarajlija
Irene Jendraszek
5000000
Over nasjonal terskelerverdi
Etat for bygg og eiendom
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
10 % av arbeidede timer, jf. bilag 3C
Krav til velfungerende miljøledelsesystem

Conditions

Not applicable
Not Applicable
NOK

Description:

Det er behov for å opparbeide et nytt uteareal ved Rosetårnet barnehage. Bergen kommune ved EBE harengasjert Anleggsgartner Svein Boasson AS til å gjennomføre oppdraget.

Prosjektet er ferdig prosjektert og søknadsbehandlet.

Tid for utførelse er beregnet fra september 2021 til siste frist for ferdigstillelse 26.7.2022 slik at bygget er klart til overtakelse innen barnehageinntak i august 2022.

Prosjektet utføres som generalentreprise i henhold til NS8405.

Rosetårnet barnehage er en kommunal barnehage med ca. 40 barn. Barnehagen ligger på Nygårdshøyden i Bergen sentrum, i en bratt bakke i øverste del av Olav kyrres gate. Rosetårnet er en særpreget murbygning fra 1870-tallet. Barnehagen og uteområdet er dokumentert som verneverdig av Byantikvaren. Byantikvaren har godkjent planene for ombygging av uteområdet slik det foreligger til dette konkurransegrunnlaget.

Dagens uteareal er svært slitt og trenger en total reetablering. Eksisterende dekker, utstyr, skillemurer, boder og lekeapparater skal fjernes. Det legges opp til universell utforming så langt det er mulig med hensyn til den relativt bratte tomten. Det skal bygges ny rampe for tilkomst rundt bygget, ny trapp, nye lekeapparater, nye rekkverk rundt tomten, soveskur, bod og garasje for trehjulssykler. Området skal beplantes med rose- og bærbusker, frukttrær og stauder.

Natursteinsmur mot nabo står i fare for å rase ut. Den eksisterende terasseringen av tomten er verneverdig. Byantikvaren stiller krav til at høyden og plasseringen av natursteinsmuren skal være lik den eksisterende. Den skal tas ned og bygges opp igjen av eksisterende stein med tilført stein i bakmur og med ny betongmur på toppen. Et stort lindetre over natursteinsmuren vurderes å felles, da treet kan være årsaken til at muren er i ferd med å rase ut.

Under opparbeidingen vil barnehagen flytte til midlertidige lokaler. Entreprenør kan benytte barnehagens bygg til toalett, garderobe og spiserom.

Se Del II_Bilag 1_Bok 0_Oppdragsbeskrivelse og spesielle kontraktbestemmelser" og  "Del II_Bilag 1A_Vedlegg 3_ISY Beskrivelse - [Rosetårnet barnehage]" for nærmere beskrivelse av omfanget av kontrakten.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Boasson AS Jan Sverre Nesbø +47 55 98 39 95

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00