EØS 010-2021 Rammeavtale lyskilder

Information

2
EØS 010-2021 Rammeavtale lyskilder
Rammeavtale med en leverandør
Bygningsdrift
Ingvild Blindheim Hole
17000000
Over nasjonal terskelerverdi
IK162162724
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Diverse miljøkrav i kontraktens bilag 1. Transport: nullutslipp innenfor kommunegrensen for Bergen kommune. For transport med større kjøretøy: Euro 6b + fossilfritt drivstoff som oppfyller EUs bærekraftskriterier.
Betanien rehabilitering og sykehjem
Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Prisene i kontraktens bilag 4A - Prisskjema inkluderer frakt og alle andre gebyrer og vederlag (f eks fakturagebyr, administrasjonsavgifter mm).

Maksimal leveringstid skal være 5 virkedager regnet fra dagen etter bestillingdato, og gjelder for lyskilder som fremkommer i prisskjemaet. Maksimal leveringstid for øvrig sortiment er 8 virkedager regnet fra dagen etter bestillingsdato.

Med hensyn til miljøbelastning skal leverandør koordinere leveringen slik at unødig kjøring unngås.

Leverandøren gir samarbeidskommunene, - institusjonene og -organisasjonene samme leveringsbetingelser som Bergen Kommune.

For Bergen kommune gjelder: Alle varer skal bestilles gjennom e-handel. Andre bestillingskanaler skal ikke benyttes.

Leverandør skal kunne veilede bruker i valg av rett lyskilde. Veiledningen skal legge særlig vekt på å finne det mest miljøvennlige produktet (høy energieffektivitet, lavt innhold av miljøgifter, lang levetid) dersom alternative produkter finnes. Bruk av LED-teknologi anbefales når det er teknisk og økonomisk fornuftig.

Leverandør skal ha en servicetelefonlinje som er åpen på virkedager mellom kl. 8.00 og 16.00. Videre skal leverandør besvare brukerhenvendelser per e-post innenfor samme tidsrom.

Leverandør skal oppdatere oppdragsgiver på nye modeller, ny teknologi og miljøforbedringer (levetid, energiforbruk, kjemikalieinnhold, andre driftskostnader). Det skal gis god informasjon om bruk og avhending av varene som omfattes av avtalen.

Leverandøren skal tilby brukerkurs. Slike kurs kan gjennomføres kostnadsfritt enten på en lokasjon til oppdragsgiver eller digitalt.

Et brukersted (for eksempel kommunal etat, avdeling, skole, foretak, sykehjem, dagsenter) skal kunne be om en kostnadsfri befaring og gjennomgang av brukerstedets belysning på stedet. Gjennomgangen skal innebære måling av lysstyrke og identifisering av forbedringsmuligheter (for eksempel riktigere belysning eller mer energibesparende løsninger).

Description:

Rammeavtale for lyskilder og tilhørende produkter.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Auralight AS Thorbjørn Evensen +47 22 88 39 11

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00