EØS 070-2020 Rammeavtale Fjellsikring 2021-2023

Information

1
EØS 070-2020 Rammeavtale Fjellsikring 2021-2023
Rammeavtale med en leverandør
Anlegg (entreprise)
Elina Eikemo
Ronny Røberg
60 000 000
Over EØS terskelverdi
Vann- og avløpsetaten, prosjektavdelingen
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)
5%

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Rammeavtale for sikring av tuneller og bergrom.

VA-anleggene i fjell består av renseanlegg for spillvann med tilhørende tilførselstunneler, avløps- og utløpstunneler, samt vannbehandlingsanlegg med rentvannsbasseng og tunneler for tilførsel og distribusjon til abonnenter.
Renseanleggene for spillvann og vannbehandlingsanleggene for drikkevann består av større bergrom med mange installasjoner og åpne bassenger som krever ekstra tiltak og utstyr for å sikre berget i rommene.

Kontrakten omfatter også sikringstiltak av skrenter og skjæringer ute i dagen ved tilkomstveier og daganlegg.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Fyllingen Maskin AS Gisle Kronheim +47 55 11 42 00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00