Rammeavtale Kontroll av private VA-anlegg i nedbørsfelt

Information

1
Rammeavtale Kontroll av private VA-anlegg i nedbørsfelt
Rammeavtale med en leverandør
Tjenester (ikke kategoridefinert)
Elina Eikemo
Jac van Geel
Over nasjonal terskelerverdi
Vann- og avløpsetaten, myndighetsavdelingen
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Vann- og avløpsetaten har totalansvar for vannforsyning og avløpshåndtering. For å ivareta hovedmål på vannforsyningsområdet, er det behov for å utøve tilsyn og kontroll med tilstand på VA anlegg i sårbare områder. Det er derfor vedtatt at det hvert 5. år skal kontrolleres om ledninger og kummer er tette på avløpsanleggene i vanntilsigsområdene til drikkevannskilder (vannverkene og overrentvannsbasseng).
Det er 5 hovedområder: Landås, Starefossen, Jordalen sør, Jordalen Nord og Glasskaråsen.
 
I forbindelse med kontroll, utføres det tilstandsvurdering på de private anlegg i dette området. Denne tilstandsvurderingen av det private anlegg utføres ved hjelp av tetthetskontroll av ledninger, inspeksjon av kummene og TV-inspeksjon, som er grunnlaget for denne anskaffelsen.
TV-inspeksjon utføres i tilfeller der man har mistanke om lekkasje på private avløpsledninger.
 
Dokumentasjonen fra rørinspeksjonen brukes i kommunens vurdering av om det foreligger grunnlag for å gi pålegg om utbedring av private ledningsanlegg. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
Vitek Miljø AS Bjørn Guldberg

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00