EØS 050-2020 Resipientundersøkelser av fjordsystemene rundt Bergen 2021-2025

Information

1
EØS 050-2020 Resipientundersøkelser av fjordsystemene rundt Bergen 2021-2025
Kontrakt
Konsulent og rådgivningstjenester
Elina Eikemo
Anne Cornell
11 192 440
Over EØS terskelverdi
Vann- og avløpsetaten
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Avtalen gjelder gjennomføring av resipientundersøkelser av fjordsystemene rundt Bergen.
Vannforskriften stiller krav om at vannforekomstene skal ha god økologisk tilstand. Bergen kommune og kommunene rundt Bergen legger opp til at avløpsrensingen skal ligge på et nivå som ivaretar dette kravet.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Rådgivende Biologer AS Linn Eilertsen +47 97 10 59 10

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00