2020/19368 Virksomheitsstyringssystem for Alver kommune

Information

2
2020/19368 Virksomheitsstyringssystem for Alver kommune
Tenesteavtale
Administrasjon
From : 6/23/2020
Janne Sund
Janne Sund

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days

Description:

Det er inngått avtale med Framsikt om eit system for økonomisk analyse, utarbeiding av økonomiplan, årsbudsjett, verksemdsplan, periodiske rapportar og årsmelding. Det er eit ønskje om at dette skal vere del av eit heilskapleg verktøy for verksemdstyring kor vi også kan følgja opp mål, planar, politiske vedtak og tiltak.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Framsikt AS Jo Inge Bræin

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00